Srbija dobila Katastar rudarskog otpada

Foto-ilustracija: Pixabay

Kako prenosi Nova ekonomija, Srbija je dobila Katastar rudarskog otpada kao rezultat istoimenog projekta Ministarstva rudarstva i energetike sprovedenog uz finansijsku podršku Evropske unije.

Katastar rudarskog otpada je veb-aplikacija koja sadrži sistematizovane podatke o rudarskom otpadu sa 250 napuštenih ili zatvorenih rudnika.

Katastar takođe sadrži i rezultate detaljnih istraživanja za 41 lokacije rudarskog otpada sa hemijskim, mineraloškim, geomehaničkim ispitivanjima i laboratorijskim analizama, kao i kategorizaciju otpada i procenu uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

„Dobijeni rezultati pomoći će Ministarstvu u budućim analizama mogućnosti za eventualno preduzimanje aktivnosti sanacije, remedijacije i rekultivacije odlagališta koja su kritična u pogledu zagađenja životne sredine i opasnosti po zdravlje ljudi“, rekla je Dragana Jelisavac Erdeljan, šef Odseka za rudarstvo pri nadležnom Ministarstvu.

Jelisavac Erdeljan je takođe najavila da 2020. godine počinje primena uredbe koja reguliše oblast upravljanja rudarskim otpadom.

Privredna društva imaju mogućnost da u roku od najviše dve godine usklade svoje poslovanje sa tom uredbom, dodaje se u saopštenju.

Projekat vredan 2,1 miliona evra bi trebao da doprinese daljem razvoju i unapređenju sistema odgovornog i održivog upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji.

Izvor: Nova ekonomija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti