Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisije isparljivih organskih jedinjenja

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Filip Radović i dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Petar Uskoković, potpisali su juče ugovor o poslovnoj saradnji u vezi sa implementacijom evropskog zakonodavstva u oblasti emisije isparljivih organskih jedinjenja (volatile organic compound – VOC).

Realizacijom ovog projekta formiraće se registar VOC operatera u okviru postojećeg Nacionalnog registra izvora zagađivanja i uspostaviti način izveštavanja ovih operatera prema Agenciji za zaštitu životne sredine.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti