Hrvatska učestvuje na Konvenciji o zaštiti morske okoline i obalnog područja Sredozemlja

Foto: mzoip.hr

Hrvatska delegacija predvođena pomoćnikom ministra za klimatske aktivnost Igorom Čižmekom učestvuje u Tirani na 20. Konferenciji ugovornih stranaka Konvencije o zaštiti morske okoline i obalnog područja Sredozemlja, Barselonske konvencije.

Na Konferenciji će se usvojiti niz odluka važnih za unapređenje zaštite morske okoline i obalnog područja, kao i održivo upravljanje postojećim prirodnim resursima u Sredozemlju.

Mediteranski akcioni plan (MAP) Programa Ujedinjenih naroda za okolinu (UNEP) prvi je u nizu programa regionalnih mora osnovan 1975. godine sa ciljem osiguranja kvalitetnijeg života stanovnicima zemalja koje okružuju Sredozemno more i uspostavljanja i osnaživanja međusobne saradnje i usaglašavanja strategije upravljanja zajedničkim prirodnim bogatstvima. Zaštita okoline, podsticanje modela održivog upravljanja i koordinacija saradnje među mediteranskim zemljama u fokusu je njegovog delovanja, a pravnu osnovu MAP-a predstavlja 1976. godine donesena Konvencija o zaštiti morske okoline i obalnog područja Sredozemlja, Barselonska konvencija.

Na sastanku je od strane hrvatske delegacije istaknuto kako je ove godine ratifikovan Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja usled istraživanja i iskorišćavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja. Ratifikacijom navedenog protokola dodatno je na nacionalnom nivou unapređeno zakonodavstvo koje definiše sprečavanje, smanjivanje i kontrolu zagađenja nastalih od istraživanja i iskorišćavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja.

U kontekstu primene „ekosistemskog pristupa“ Hrvatska priprema Strategiju upravljanja morskom okolinom i obalnim područjem. Usvajanjem Programa mera zaštite i upravljanja morskom okolinom i obalnim područjem u septembru ove godine od strane Vlade RH, Hrvatska je završila prvi ciklus obaveza u odnosu na Okvirnu direktivu o morskoj strategiji. Navedeni Program mera Strategije predstavlja sveobuhvatni i integralni dokument usklađen sa sektorskim politikama, EU direktivom i regionalnim pristupom kroz Barcslonsku konvenciju.

Na Konferenciji u Tirani, Hrvatska je istakla i aktualni problem prekograničnog zagađenja hrvatske obale morskim otpadom prekograničnog porekla. Ovaj problem zahteva intenziviranje napora na regionalnom nivou s ciljem jačanja kapaciteta i podsticanja aktivnosti na primeni već postojećih i dogovorenih obaveza definisanih kroz UNEP/MAP-ov Regionalni plan upravljanja morskim otpadom na području Mediterana koji je usvojen od strane ugovornih stranaka Barselonske konvencije na njihovoj 18. Konferenciji 2013. godine.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti