“Dani Sunca” – Edukacija, ubrzane procedure i veća nadležnost opštinama na putu ka solarnim elektranama

Foto: Maks Petković

Hrvatska je zemlja sa velikim mogućnostima kada je reč o solarnoj energiji, nažalost ona je veoma malo iskorišćena. Učesnici konferencije “Dani Sunca” zaključili su da je neophodno edukovati građane u ovom veoma važnom obnovljivom izvoru energije.

Osim toga neophodno je ubrzati procese dobijanja dozvola i svega što je neophodno kada je u pitanju izgradnja solarne elektrane, što se mora regulisati zakonodavnim okvirom. Jedna od najvažnijih poruka učesnika konferencije je ta da u budućnosti opštine treba da odlučuju gde će biti postavljene elektrane, a ne županije.

Kako su istakli, gotovo svi učesnici, edukacija i sama uloga građana u ovoj energetskoj tranziciji izuzetno je važna. Kao dobar primer istakli su područje Križevca i projekat Križevački sunčani krovovi. Niame to je program sufinansiranja kako projektne dokumentacije, tako i samo ugradnje solarnih panela na krovove kuća. Posebno su istakli energetsku zadrugu građana KLIK kao i i Energetsko-klimatsku kancelariju, prvih u ovom sektoru u ovoj zemlji.

Kao veliki “kamen spoticanja” naveli su to da jedinice lokalne samouprave ne mogu samostalno da donose odluke kada je reč o izboru lokacije za postavljanje solarnih panela. Prema zakonu tu odluku donose županije, što predstavlja veliki problem.

“Trenutno samo Šibensko-kninska i Zadarska županija  mogu da odlučuju o izboru lokacija, pa je logično postaviti pitanje zašto to ne mogu i jedinice lokalne samouprave u drugim županijama”, kaže Maja Jurišić iz Pokreta otoka.

Da bi sve lakše funkcionisalo pokazuje i primer grada Hvara, na izabranoj lokaciji za gradnju solarne elektrane nalaze se maslinjaci, dok, prema rečima Šimuna Fia iz Odbora za zaštitu okoline i obnovljivih izvora energije, u blizini postoje oblasti sa neplodnim zemljištem za njenu izgradnju.

Ovo je samo jedan primer koji pokazuje da regulativa Generalni urbanistički plan, na neki način ometa realizaciju projekata u ovoj oblasti. Kako su istakli učesnici konferencije, ovo je samo jedan od adiministrativnih i regulativnih problema kada se radi o zelenoj tranziciji.

Da bi se sprovela uspešna zelena tranzicija neophodna je bolja edukacija građana. Takođe je potrebno da se i opštine i gradovi više angažuju i da formiraju timove koji će informisati i edukovati građane o ovoj veoma važnoj oblasti.

Prvu konferenciju “Dani Sunca” organizovali su Obnovljivi izvori energije Hrvatske i Pokret otoka. Učesnici dvodnevne konferencije imali su priliku da razgovoraju o solarnoj energiji, zakonodavnim okvirima, energetskoj tranziciji.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti