Završen projekat o upravljanju zaštićenim vrstama na području Hrvatske

Rezultati projekta „Izrada predloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ koji je sprovelo Ministarstvo zaštite okoline i energetike predstavljeni su danas u Evropskom domu u Zagrebu.

Projekat se sprovodi od januara 2017. godine i finansiran je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014 – 2020. Ukupna vrednosti projekta je 8.397.154 kuna (oko 132 miliona dinara), od čega su bespovratna EU sredstva 7.108.979 kuna (oko 112 miliona). Preostalih 15 odsto osigurao je Fond za zaštitu okoline  i energetsku efikasnost.

Rezultat projekta je 11 predloga Planova upravljanja za više od 20 vrsta (neki planovi se odnose na više sličnih vrsta), i to vuka, risa, modrovrane, surog orla, beloglavog supa, ptica cevonosnica, čovečje ribice, rečne kornjače, vrste roda Salmo, svetlice i kapelske svetlice i leptira livadskog plavca.

Foto: Wikipedia/ Rocky

Plan upravljanja (s akcijskim planom) kao jedan od važnih koraka u očuvanju strogo zaštićenih vrsta predstavlja svojevrsne upute o tome šta konkretno treba preduzeti kako bi se dugoročno osiguralo očuvanje ugroženih vrsta uz što skladniji suživot sa svim korisnicima prostora. U tu svrhu, participativnim se pristupom koji podrazumeva uključivanje svih ključnih aktera povezanih s problematikom očuvanja pojedine vrste razrađivali su i definisali ključne probleme, ciljeve, prioritete, mere i aktivnosti.

Kako bi se podigla svest javnosti i novo informisanja o potrebama i načinima očuvanja strogo zaštićenih vrsta u Hrvatskoj, u sklopu projekta je izrađena brošura o bioraznolikosti na Brajevoj azbuci za slepe i slabovide osobe. To je ujedno i prva publikacija na Brajevoj azbuci s podacima o stanju prirode na području cele Hrvatske.

Projekat takođe doprinosi sprovođenju politike EU o zaštiti okoline, čiji bitan deo čini zaštita prirodnih resursa, koji se, između ostalog, osiguravaju i izradom i sprovođenjem Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoline i energetike

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti