Zaštićena područja pokrivaju gotovo petinu površine EU

Evropska unija ima najveću mrežu zaštićenih područja u svetu poznatu kao Natura 2000 koju čini oko 27.000 obasti na kopnu i moru.

U 27 članica Evropske unije u 2019. godini gotovo 764.000 kvadratnih kilometara (km2) zemlje bilo je zaštićeno radi očuvanja biološkog diverziteta kao Natura 2000 područja u skladu sa tzv. Natura direktivama.

Foto-ilustracija: Unsplash (Kevin Wolf)

Ta površina predstavlja gotovo petinu (18 odsto) ukupne površine EU, objavio je Eurostat povodom Dana Natura 2000 koji se obeležava 21. maja i Svetskog dana biodiverziteta, koji se obeležava 22. maja.

Natura područja su u 2019. činila 20 i više procenata ukupne zemlje u 12 članica EU, a prednjačile su države sa Balkanskog poluostrvaSlovenija sa 38 odsto ili 7.700 km2, Hrvatska sa 37 odsto ili 20.700 km2 i Bugarska sa 35 odsto ili 38.700 km2.

S druge strane, najmanje zaštićene površine imale su Danska (8 odsto ili 3.600 km2), Švedska (12 odsto ili 55.600 km2) i Letonija (12 odsto ili 7.400 km2).

Istovremeno je u 2019. u EU bilo zaštičeno više od 440.000 km2 mora kao morska Natura 2000 područja. To je povećanje od 5 odsto u odnosu na 2018. i od gotovo 150 odsto u odnosu na 2013.

Kako se navodi, identifikacija morskih područja koja zaslužuju da budu zaštićena mnogo je izazovnija nego kod zemlje i zato ih ima manje.

Najveći rast površine zaštićenih morskih područja za godinu dana zabeležio je Kipar, za više od 6.300 odsto ili 8.300 kvadratnih kilometara. Slede Italija sa rastom od 76 odsto (5.200 km2), Portugal (12 odsto ili 4.400 km2), Hrvatska (5 odsto ili 300 km2) i Francuska (2 odsto ili 3.100 km2).

Gledano prema površini, najveću nacionalnu mrežu morskih Natura 2000 područja ima Francuska – 132.689 km2 priobalnih voda.

Zajedno sa drugom na listi Španijom sa 84.405 km2, te dve zemlje daju gotovo polovinu (49 odsto) zaštićenih morskih područja EU.

Izvor: Euraktiv.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti