Javni uvid u Predlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata u Hrvatskoj

Foto: Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske

Ministarstvo zaštite okoline i energetike izradilo je Predlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata „Modro oko i jezero Desne“, „Ušće Neretve“ i „Kuti“.

Zaštita ovih područja u kategoriji posebnog rezervata od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku čime se na taj način ostvaruju preduslovi za dugotrajno očuvanje močvarnih ekosistema i njegove bioraznolikosti, pejzažne i geološke raznolikosti. Najveće bogatstvo i raznolikost faune odnosi se na svet ptica, a na ušću Neretve i riba. U dolini Neretve redovno se pojavljuje preko 150 vrsta ptica, a ukupno ih je zabeleženo preko 300 vrsta. Od toga, 65 vrsta se smatra ciljnim vrstama područja ekološke mreže Delta Neretve (HR1000031). Kao najveći kompleks trski u Republici Hrvatskoj, celo područje delte Neretve važno je i kao odmorište tokom seobe ptica prema Africi, kao i za zimovanje ptičjih populacija iz severoistočne i srednje Europe.

Za javni uvid u Pjedlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata „Modro oko i jezero Desne“, „Ušće Neretve“ i „Kuti“ dostupna je sledeća dokumentacija:

1. Obaveštenje o javnom uvidu 
2. Predlog Zakona
3. Stručna podloga
4. Kartografski prikaz (GIS pregled – Bioportal)
5. Geodetska podloga

Izvor: Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti