Zajedničkom saradnjom do smanjenja zagađenja životne sredine

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan učestvuje u radu neformalnog sastanka ministara zaštite životne sredine zemalja članica EU posvećenog globalnoj politici biodiverziteta u kontekstu pandemije i doprinosu Evrope u ostvarivanju globalnih klimatskih ciljeva, koji se održava od 30. septembra do 1. oktobra u Berlinu.

Stopa smanjenja biodiverziteta u svetu jedan je od ključnih pokazatelja stanja u kome se nalazi naša planeta, a mera ugroženosti prirodnih resursa i smanjenja ekosistemskih usluga neposredno utiče na uslove života ljudi i njihovo zdravlje, konstatovano je na prvoj sesiji na konferenciji na temu „Covid-19 i globalna politika biodiverziteta“.

Trivan je obraćajući se učesnicima skupa ukazao na veliki značaj doslednog ostvarivanja usvojenih ciljeva o očuvanju biodiverziteta, uprkos nerazumnom ponašanju ljudi koje vodi ka potpunoj degradaciji sveta kojeg danas poznajemo.

Bolje razumevanje povezanosti očuvanih ekosistema i dobrobiti ljudi, doprineće ne samo smanjenju rizika od budućih pandemija, već i ostvarenju ciljeva globalne politike biodiverziteta, istakao je Trivan.

On je naglasio da je upravo kriza izazvana pandemijom koronavirusa pokazala da se jedino zajedničkom saradnjom dolazi do rešenja za smanjenje zagađenja životne sredine i devastacije ekosistema.

Prema njegovim rečima, Balkan je jedno od najbogatijih područja biodiverziteta i zajedničke inicijative u borbi protiv klimatskih promena i smanjenju zagađenja kao što je pošumljavanje, potvrda su značaja ekologije koja ne poznaje granice.

Srbija kao jedan od svetskih centara biodiverziteta ostaje posvećena naporima da se svet ujedini u borbi za opstanak živog sveta, rekao je ministar zaštite životne sredine i dodao da su upravo inicijative Srbije za povećanje površina pod šumama širom regiona podržane kao dobar put ka ostvarenju klimatskih ciljeva u najširim okvirima.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Jednako značajan zadatak kome je Evropa u potpunosti posvećena je smanjenje klimatskih promena i ublažavanje njihovih posledica, zbog čega je druga sesija na konferenciji protekla u diskusiji o proceni uticaja o povišavanju klimatskog cilja EU do 2030. godine i doprinosu Evrope sprovođenju Pariskog sporazuma o klimi.

Ova razmatranja na sesiji i procene o mogućem doprinosu Evrope dostizanju ciljeva iz Pariskog sporazuma značajni su i kao smernice za dalje odluke i reforme u budućnosti.

Ostvarujući postavljene ciljeve do 2020. godine, EU planira da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 55 odsto do 2030. godine, kao i da do 2050. godine postane klimatski neutralan kontinent.

Trivan je učestvujući u diskusiji ukazao na doprinos Srbije ovom procesu, kako u međunarodnim okvirima, tako i na nacionalnom planu.

On je istakao da je pored izrade zakonskih okvira i ključnih dokumenata – Zakona o klimatskim promenama, Nacionalne strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom, Srbija izradila i izveštaje prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (UNFCCC) – prvi nacrt revidiranog Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC), nacrt Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema UNFCCC, a u toku su aktivnosti na izradi Trećeg nacionalnog izveštaja prema UNFCCC.

Veoma aktivnu ulogu Srbije u ovom procesu, kako je istakao ministar, potvrđuje izbor naše zemlje za jednu od potpredsednica predstojeće 26. konferencije država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime (COP26) koja će biti održana novembra 2021. godine u Glazgovu.

Nakon plenarne sesije, na marginama skupa, Trivan je imao više značajnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica.

Između ostalih, Trivan je razgovarao sa saveznom ministarkom za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbednost SR Nemačke Svenjom Šulce, ministrom životne sredine, kopna i mora Republike Italije Serđom Kostom, ministrom privrede i održivog razvoja Republike Hrvatske Tomislavom Ćorićem, ministrom zaštite životne sredine i prostornog planiranja Severne Makedonije Naserom Nuredinijem, kao i ministrom za životnu sredinu i urbanizam Republike Turske Muratom Kurumom.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

U susretu sa Šulce, naglašena su najaktuelnija pitanja u unapređenju životne sredine, i konstatovan značaj zajedničke saradnje kao i realizacije budućih ekoloških projekata za postizanje evropskih ekoloških i klimatskih ciljeva.

Na bilateralnom sastanaku sa ministrom iz Turske razgovarano je o konkretnim projektima u oblasti zaštite životne sredine.

Trivan je tom prilikom istakao da je dobra saradnja dvaju ministarstava zaštite životne sredine rezultat odličnih odnosa između naše dve zemlje, i ukazao da ona ujedno predstavlja uspešnu osnovu za dalje unapređenje i konkretizaciju zajedničkih aktivnosti u ovoj oblasti.

U razgovoru je dogovorena razmena poseta na ekspertskom nivou, kada će biti utvrđene potrebe i prioriteti za dalju saradnju.

Neformalni sastanak ministara zaštite životne sredine Evropske unije organizovan je u skladu sa merama protiv aktuelne pandemije, navodi se u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine.

Izvor: Ministarstvo zađtite životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti