Vlada Sarajeva donela Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem „Bentbaša“

Vlada Kantona Sarajevo je na nastavku sednice održane 30. jula ove godine donela Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem „Bentbaša“ za period 2020-2030. godine.

Radi se o upravljačkom dokumentu koji je po prvi put donesen za ovo zaštićeno prirodno područje, a za koje je prethodno Skupština Kantona Sarajevo 2017. godine donela propis o zaštiti, odnosno Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Bentbaša“.

Foto-ilustracija: Unsplash (Krisztina Papp)

Plan upravljanja zaštićenim područjem obavezan je planski dokument koji se, uz Prostorni plan područja posebnog obeležja, donosi za zaštićena prirodna područja, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH. Prema članu 155. ovog Zakona, plan upravljanja sadrži, između ostalog, ciljeve i politiku upravljanja, smernice zaštite i održivog razvoja zaštićenog područja, kao i razvoj dopuštenih delatnosti, kao i načine i izvore finansiranja njegove realizacije.

Na predlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline, donela je Vlada Kantona Sarajevo ovaj plan na period od 10 godina, s tim što će se nakon što prođe period od pet godina analizirati njegovo sprovođenje, te će se po potrebi obaviti revizija. Inače, Plan nije statičan dokument i on je stalno otvoren za nadogradnju u svrhu postizanja osnovnih ciljeva, a to su usmeravanje i kontrola korišćenja prirodnih dobara, izvođenje zaštite, kao i održivo upravljanje prostorom zaštićenog pejzaža.

Iz resornog ministarstva ističu kako je izrada ovog dokumenta prošla kroz nekoliko faza koje su podrazumevale teorijska i terenska istraživanja, fazu kvantitativno-kvalitativne analize, fazu definisanja dugoročne vizije, učešće javnosti, utvrđivanje problematike, politika, ciljeva i aktivnosti, određivanje mera upravljanja, te izradu akcionih planova, kao i organizaciju ukupno četiri radionice za ključne zainteresovane strane.

Dakle, Plan je pripremljen u okviru šire diskusije više subjekata – Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo, Opštine Stari Grad, kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, zavoda, predstavnika nevladinih organizacija, privatnog sektora, i drugih zainteresovanih subjekata, tokom šest meseci rada i na potpuno transparentan način.

U ovom planu predloženi su, između ostalog, mogući izvori finansiranja njegove realizacije za period od 10 godina. U tom kontekstu, za implementaciju Plana i akcionih planova kao njegovih sastavnih delova potrebna su okvirna sredstva u iznosu od oko 2.814.500 konvertibilnih maraka (1, 4 miliona evra).

Plan, takođe, uključuje i aktivnosti koje se odnose, između ostalog, na ekološku rekultivaciju prostora „Bentbaše“, kontinuirani monitoring prirodnih vrednosti u funkciji zaštite i održavanja istih, zatim izradu programa obnove i upravljanja objektima kulturno-istorijskog nasleđa, razvoj infrastrukture za posetioce – npr. uspostavljanje info pulta, uređenje i održavanje pešačkih staza, uspostavljanje opreme i signalizacije, uspostavljanje edukacione staze, izrada elaborata i vodiča za penjače uz opremanje penjališta, vodeći računa o kapacitetu penjača u smislu da se ne naruše prirodne vrednosti područja, uspostava javnog toaleta i kućice/skladišta za najam bicikla i romobila, uspostava javnog parking prostora i dr, rešavanje problema otpadnih voda, kao i različite edukacije zaposlenih na temu interpretacije zaštićenog pejzaža, zaštite prirode i održivog razvoja, te aktivnosti generalno u svrhu upravljanja zaštićenim prostorom – uređivanje javnih i zelenih površina, odvoz otpada, komunikacija, nadzor, i dr.

Sredstva za implementaciju ovog plana osiguravaće se iz Budžeta Kantona Sarajevo, kao i iz drugih izvora, pri čemu se u velikoj meri računa, pored ostalih izvora sredstava koje predviđa Federalni zakon o zaštiti prirode, i na sredstva iz međunarodnih fondova, budući da je Kanton Sarajevo putem resornog Ministarstva i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja do danas ostvario značajnu međunarodnu saradnju u smislu implementacije projekata iz oblasti zaštite prirode i u drugim zaštićenim prirodnim područjima.

Izvor: Grad Sarajevo

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti