Usvojena Deklaracija na Konferenciji UN o biodiverzitetu u Šarm El Šejku

Foto: https://pixabay.com

Konferencija UN o biodiverzitetu završena je usvajanjem brojnih međunarornih ugovora kojima se sprečava globalno uništavanje prirode i gubitak biodiverziteta zaštitom svih oblika života na zemlji. 196 predstavnika Vlada zemalja članica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti saglasilo se da povećaju investicije u prirodu i ljude do 2020 i nadalje.

Deklaracija usvojena u Šarm El Šejku pozvala je generalnu skupštinu UN da sazove Samit biodiverziteta šefova država ili vlada do 2020.

Vlade su se složile da ubrzaju aktivnosti za postizanje Aiči ciljeva o biodiverzitetu do 2020.

Postignut je sporazum o sveobuhvatnom procesu razvoja post-2020 okvira za zaštitu biodiverziteta.

Samit u Šarm El Šejku pokreće akciju za samit u Pekingu 2020 kako bi se mobilisao što veći broj zainteresovanih strana.

Preko tridesetak odluka doneto je o tekničkim pitanjima uključujući i sintetičku biologiju, digitalnu informisanost i druge efektivne mere zaštita područja.

Saopštenje Sekretarijata CBD možete pogledati ovde.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti