Uklanjanjem starih barijera vraćamo život u naše reke

Foto-ilustracija: Pixabay

Više od milion različitih pregrada širom Evrope zaustavlja život u rekama pa će i ove godine hiljade ljudi širom kontinenta 11. jula u 15 sati skokom u reke skrenuti pažnju na potrebu njihove zaštite i revitalizacije.

Ovogodišnji „Big Jump“ posvećen je uklanjanju barijera iz evropskih reka, a isti cilj deli i WWF, koji je u proteklih nekoliko godina uklonio na desetine barijera.

Podstaknut uspesima u drugim zemljama, ali i činjenicom da se desetine hiljada takvih barijera nalazi i u rekama jugoistočne Evrope, WWF Adria je pozvala opštine da se pridruže globalnom pokretu i zajedničkim snagama vratimo život u naše reke.

“Mnoge barijere na rekama više na služe svrsi, a njihovo održavanje u potpunosti je neisplativo. To mogu biti pregrade za potrebe ribnjaka ili odbranu od poplava koje više nisu u funkciji, brane hidroelektrana koje više ne proizvode dovoljno struje ili su prestale sa radom, ali imaju značajan negativan uticaj na prirodu, te sve druge barijere koje više ne obavljaju funkciju za koju su napravljene. Kao takve, one neretko predstavljaju i opasnost za sigurnost ljudi i njihovo zdravlje. Upravo u tim slučajevima, uklanjanje barijera je važna mera za smanjenje pritisaka na reke, a istovremeno ima veliki pozitivan efekat na sav živi svet koji od njih zavisi, uključujući i ljude”, izjavili su iz WWF Adrije.

Prednosti uklanjanja barijera iz reka prepoznate su i u Strategiji EU o biološkoj raznolikosti do 2030. godine, gde je kao jedan od ključnih ciljeva i obnova najmanje 25.000 km reka kroz uklanjanje barijera i revitalizaciju plavnih područja. Takav cilj i ne iznenađuje budući da se u rekama i potocima širom Evrope nalazi preko milion barijera, koje predstavljaju jednu od najvećih pretnji za očuvanje bioraznolikosti slatkovodih ekosistema.

Svi koji žele da se uključe u globalnu akciju uklanjanja barijera mogu se javiti WWF Adriji putem Facebooka ili Instagrama, ili mailom na info@wwfadria.org. Potrebno je poslati fotografiju pregrade, kao i lokaciju (idealno GPS koordinate) gde se ona nalazi. Nakon procene same barijere i njenog uticaja na prirodu, kao i troškova povezanih s njenim uklanjanjem, pristupiti će se prikupljanju sredstava.

Zajedno možemo vratiti život u naše reke!

Izvor: WWF

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti