U planu izgradnja MHE „Ušće“

Foto – ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta MHE „Ušće“.

Projekat se odnosi na izgradnju male hidroelektrane, brane, mašinske zgrade i pratećih objekata na reci Studenici, instalisane snage 1,514 u Ušću na teritoriji grada Kraljeva, a nosilac projekta je HIDRO STENA Kraljevo.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti