U BiH neadekvatno uređena zaštita mora

Foto-ilustracija: Pixabay

Kancelarija za reviziju institucija u Bosni i Hercegovini uradila je paralelnu reviziju učinka na temu „Upravljanje intervencijama u slučaju slučajnog zagađenja Jadranskog mora“.

Njihov glavni cilj bio je ispitati da li su nadležne institucije u BiH stvorile preduslove za efikasno upravljanje ovim intervencijama.

Područje Jadranskog mora predstavlja vredan resurs i ekonomski potencijal za Bosnu i Hercegovinu. Moguće izlivanje opasnih materija u more može imati nepovratan uticaj na njegovu životnu sredinu, turizam i ribarstvo. Ovakve situacija su nepredvidive, zbog čega zahtevaju dobru pripremljenost i brzu reakciju nadležnih institucija, kako bi se posledice u što većoj meri smanjile.

Urađena revizija pokazala je da u BiH još uvek nisu uspostavljene osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju slučajnog zagađenja mora.  Nedostaci postojećeg regulatornog okvira, neadekvatni institucionalni preduslovi za zaštitu voda, nepostupanje u skladu s donesenim propisima, kašnjenje u donošenju jasnih procedura delovanja – sve to ukazuje na neefikasnost nadležnih institucija u ovoj oblasti.

Poseban problem predstavlja neadekvatno uređena zaštita mora, jer nijedan od donesenih propisa u BiH nije precizno definisao upravljanje morem i njegovu zaštitu. Podeljene i nejasno propisane nadležnosti između različitih nivoa vlasti i velikog broja institucija ostavile su prostor za prebacivanje odgovornosti i nedovoljnu posvećenost zaštiti mora, navodi se u izveštaju.

Regulativom iz oblasti zaštite voda u BiH nije propisano donošenje posebnih planova za slučajna zagađenja mora, nego je predviđeno da se planovi za slučajna zagađenja voda koriste i u slučaju zagađenja obalnih morskih voda. Međutim, utvrđeno je značajno kašnjenje u donošenju operativnih planova za slučajna zagađenja voda.

Nadležno ministarstvo za vode nije kreiralo operativni plan za slučajna zagađenja voda, koji je trebalo izraditi u saradnji s Agencijom za vodno područje Jadranskog mora. Nije, shodno Zakonu o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi, donesen ni plan odbrane od iznenadnih zagađenja s broda i priobalnog pojasa unutrašnjih voda. Konstatovano je da predmetnim Zakonom nije precizno i jasno definisano koje su to institucije koje treba da donesu ovaj Plan, a nadležne institucije nisu uložile napore da razreše ovo pitanje, preciznije ga propišu i pristupe izradi Plana.

Nakon višegodišnjeg kašnjenja, u 2020. godini objavljen je Federalni operativni plan za slučajna zagađenja III stepena ugroženosti. Međutim, on ne sadrži sve potrebne elemente, niti su u njegovu realizaciju uključene sve institucije značajne za zaštitu mora.

U skladu s utvrđenim nalazima i zaključcima revizije date su preporuke čija primena može pomoći u stvaranju uslova za bolju zaštitu mora od slučajnog zagađenja. Za realizaciju preporuka neophodno je ostvariti proaktivnu saradnju s institucijama BiH, kako bi se zajedničkim delovanjem uredila zaštita Jadranskog mora i uspostavio efikasan sistem interventnog postupanja.

Ceo izveštaj možete pogledati ovde.

Izvor: Kancelarija za reviziju institucija BiH

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti