Tag: Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS)

Izmene metodologija za određivanje cena pristupa sistemima za distribuciju električne energije

Na sednici saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, održanoj 8. jula 2021. godine, usvojene su izmene i dopune metodologija za određivanje cena pristupa sistemima za prenos odnosno distribuciju električne energije. Ovim izmenama izvršeno...

Sprovodi se Javna konsultacija o Planu razvoja transportnog sistema „Jugorosgaz-transport“

Agencija za energetiku Republike Srbije objavila je juče, 27. maja 2020. godine javnu konsultaciju o Planu razvoja transportnog sistema "Jugorosgaz-transport“ za period 2020-2029. godina, koji je Agenciji dostavio operator transportnog sistema prirodnog...

Kako protiče usklađivanje zakonodavstva Srbije u oblasti energetike sa EU?

Projekt „Tehnička pomoć AERS – Usklađivanje zadataka NRT sa Trećim energetskim paketom“ koji je finansiran iz sredstava Evropske unije, predstavlja deo Akcionog programa EU za Srbiju (2014), a sproveden je u periodu...

Gastrans dobio sertifikat kao nezavisni operator transporta prirodnog gasa

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), na sednici održanoj krajem prošle nedelje, doneo je Odluku kojom se GASTRANS-u izdaje sertifikat kao nezavisnom operatoru transporta prirodnog gasa. Ovom odlukom je u suštini potvrđena...

POČINJE GREJNA SEZONA: Saznajte koji su najisplativiji načini da nam kuće i stanovi ove zime budu topli i kako da uštedimo na računu za...

Agencija za energetiku Republike Srbije izračunala je koliko će novca za grejanje u sezoni 2017/18. prosečno domaćinstvo u Srbiji morati da utroši u odnosu na to za koji se energent opredeli. Za grejanje...

Od oktobra poskupljuje struja

Elektroprivreda Srbije je, nakon analize sa ekspertskim timom Svetske banke, a u skladu sa planom finansijske konsolidacije, uputila zahtev Agenciji za energetiku Republike Srbije (AERS), za korekciju cene električne energije, u iznosu...

Elektromreža Srbije dobila sertifikat od Agencije za energetiku

Postupajući po zahtevu Akcionarskog društva Elektromreža Srbije, Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), doneo je 4. avgusta, odluku kojom se EMS a.d. izdaje sertifikat kao operatoru prenosnog sistema električne energije. U skladu...

Agencija za energetiku bira novog predsednika i članove saveta

Na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o energetici, Komisija za sprovođenje postupka za izbor kandidata za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, obrazovana Odlukom Vlade o obrazovanju Komisije...

Doneta nova pravila o radu distributivnog sistema električne energije

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici održanoj 19. jula 2017. godine doneo Odluku o davanju saglasnosti na Pravila o radu distributivnog sistema električne energije Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“...

ANA BULOS: Srbija troši samo trećinu svojih potencijala u oblasti OIE

Tokom sajma energetike i investicija u Novom Sadu, redakcija Energetskog portala imala je zadovoljstvo da prisustvuje izlaganju gospođe Ane Bulos, ekonomske savetnice u Ambasadi SAD u Beogradu, na konferenciji "Energetske perspektive i...

Od prvog maja 50% niže cene gasa za sve na potezu Pojate-Niš-Leskovac

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije usvojio je na sednici održanoj 27. aprila 2017. godine Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za transport prirodnog gasa koju je doneo...

Počinje javna konsultacija o planu razvoja elektrodistributivnog prenosnog sistema

Agencija za energetiku Republiku Srbije objavila je 31. marta 2017. godine javne konsultacije o Planu razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period 2017-2026. godina, koji je Agenciji dostavio operator prenosnog sistema EMS...

Agencija za energetiku od aprila menja brojeve telefona

Od subote, prvog aprila 2017. godine, Agencija za energetiku Republike Srbije više neće biti dostupna na starim brojevima telefona. Novi brojevi na koje ih možete dobiti su: Telefon: 011/63 50 130 Faks: 011/63 50 180 Agencija...

Od juče krajnji kupci imaju pravo na pristup podacima o potrošnji

Savet AERS-a je u julu prošle godine doneo Odluku o postupku ostvarivanja prava krajnjeg kupca na pristup podacima o sopstvenoj potrošnji električne energije i prirodnog gasa, na osnovu Zakona o energetici, a...

IZDVOJENE VESTI