Sprovodi se Javna konsultacija o Planu razvoja transportnog sistema „Jugorosgaz-transport“

Foto-ilustracija: Pixabay

Agencija za energetiku Republike Srbije objavila je juče, 27. maja 2020. godine javnu konsultaciju o Planu razvoja transportnog sistema „Jugorosgaz-transport“ za period 2020-2029. godina, koji je Agenciji dostavio operator transportnog sistema prirodnog gasa „Jugorosgaz-transport“. Javna konsultacija o ovom predlogu desetogodišnjeg plana razvoja transportnog sistema se sprovodi do 19. juna 2020. godine.

U skladu sa Zakonom o energetici operator transportnog sistema svake godine donosi desetogodišnji plana razvoja transportnog sistema i dostavlja ga Agenciji na saglasnost. U sklopu procedure za davanje saglasnosti, Agencija organizuje javnu konsultaciju o planu.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu, koji se sa tekstom predloga desetogodišnjeg plana razvoja transportnog sistema može naći na sajtu Agencije za energetiku Republike Srbije u rubrici Javna konsultacija – aktuelno.

Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti