Rezultati istraživanja na 32 industrijska kompleksa sa istorijskim zagađenjem

 

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine
Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U Beogradu je održan sastanak posebne radne grupe koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine u cilju razmatranja i usvajanja rezultata istraživanja realizovanog u okviru UN environment/GEF projekta “Unapređenje međusektorskog upravljanja zemljištem kroz smanjenje pritisaka na zemljište i planiranje korišćenja zemljišta„.

Članovi radne grupe su razmatrali rezultate istraživanja na 32 industrijska kompleksa sa istorijskim zagađenjem i potvrdili predlog prioriteta lokacija za detaljna istraživanja, sanaciju i remedijaciju, koji će biti dostavljen nadležnim institucijama i donosiocima odluka.

Da podsetimo nedavno je na globalnom Simpozijumu o zagađenju zemljišta koji je održan u sedištu UN za hranu i poljoprivredu (FAO) u Rimu, predstavljen projekat saradnje italijanskog Ministarstva životne sredine, zemljišta i mora, Agencije Ujedinjenih Nacija za životnu sredinu (UN environment) i Ministarstva životne sredine Republike SrbijeAgencije za zaštitu životne sredine.

U okviru ove pomoći podiže se kapacitet Agencije za zaštitu životne sredine za monitoring kontaminiranih lokaliteta, uzorkovanje i analize zemljišta i izradu Katastra kontaminiranih lokaliteta.

Biće izrađeni karakterizacioni planovi za detaljno ispitivanje industrijskih lokaliteta „Viskoza“ Loznica i „Zorka“ Šabac i unaprediće se Informacioni sistem zaštite životne sredine u delu Katastra kontaminiranih lokaliteta.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti