Raspisan konkurs za izradu Studije opravdanosti sa Idejnim projektom za izgradnju vetroparka u Kostolcu

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga „Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje vetroelektrana na lokalitetu Kostolca“.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, predmet poziva je izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje vetroelektrana na lokalitetu Kostolca, tenderske dokumentacije za nabavku opreme i radova za izgradnju parka vetroelektrana na lokalitetu Kostolca, investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju unutrašnje kablovske mreže za vetroelektranu Kostolac.

Zainteresovani ponuđači moraju ispunjavati obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, ali moraju posedovati i neophpodni finansijski kapacitet, poslovni kapacitet, između ostalog i važeći sertifikat o uspostavljenom sistemu kvaliteta po zahtevima standarda ISO 90001, ISO 14001 i OHSAS 18001, zatim tehnički kapacitet i kadrovski kapacitet.

Ponuda mora biti dostavljena na srpskom jeziku, a ponuđač ima pravo da dostavi samo jednu ponudu.

Rok za podnošenje ponude je 13. novembar 2015. godine do 11 časova.

Poziv za podnošenje ponude možete pogledati na sledećem linku.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sledećem linku.

foto: eps.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti