Raspisan konkurs za stručni nadzor nad izvođenjem istražnih radova i tehničku kontrolu elaborata o izvedenim istraživanjima za izgradnju solarne elektrane Petka

eps

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisao je konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluge „Stručni nadzor nad izvođenjem istražnih radova i tehnička kontrola elaborata o izvedenim istraživanjima za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu spoljnog odlagališta Petka u Kostolcu“ u postupku javne nabavke male vrednosti.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu koja mora biti dostavljena na srpskom jeziku.

Rok za podnošenje ponuda je 21. oktobar 2015. godine do 13 časova, a kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

Poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sledećem linku.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sledećem linku.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti