Puna pripravnost u AP Vojvodini zbog najavljenih obilnih padavina

Sve službe i javna vodoprivredna preduzeća u AP Vojvodini su u punoj pripravnosti za delovanje u sprečavanju eventualnih posledica koje bi mogle biti prouzokovane zbog najavljenih obilnih padavina.

Foto: Milisav Pajević

Mehanizacija, alat i potrebni materijal su spremni i u slučaju potrebe može se brzo reagovati – konstavovano je na današnjoj sednici Pokrajinskog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao predsednik Pokrajinske vlade i komandant Štaba Igor Mirović.

Iako su vodostaji na velikim rekama u AP Vojvodini, kao što su Dunav, Sava i Tisa, na nivou koji je daleko ispod uvođenja čak i redovne odbrane od poplava, naloženo je nadležnim službama JVP „Vode Vojvodine“ i drugih vodoprivrednih preduzeća u Vojvodini dvadesetčetvorosatno osmatranje na terenu i stalna komunikacija između štabova za vanredne situacije susednih lokalnih samouprava, kao i sa sličnim službama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Rumuniji.

Na teritoriji AP Vojvodine, redovna odbrana od poplava jedino se i dalje sprovodi u Banatu na oko 62 kilometra Tamiša.

Na banatskim vodotocima, koje karakteriše bujični porast vodostaja zbog mogućih snažnijih padavina, pojačano se prati stanje na nasipima, objektima crpnih stanica i ustava.

Izvor: RTV

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti