Nacionalni parkovi Crne Gore i Green Home potpisali sporazum o saradnji

Direktor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Elvir Klica i direktorica nevladine organizacije Green Home Nataša Kovačević potpisali su Sporazum o saradnji juče u Upravi JP Nacionalni parkovi Crne Gore, u Podgorici.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Potpisnici Sporazuma su saglasni da međusobnu saradnju u cilju zaštite, unapređenja i održivog upravljanja nacionalnim parkovima Crne Gore realizuju na principu partnerstva.

„Ovim sporazumom iskazana je želja da se saradnja JP Nacionalni parkovi Crne Gore i Green Home-a realizuje kroz usklađivanje aktivnosti i blagovremenu razmenu informacija o programima koji se tiču zaštite biodiverziteta i vrednovanja prirodnih resursa, što će dovesti do konkretnije saradnje državnog i NVO sektora.

Istovremeno ovakav sporazum predstavlja primer dobre prakse za buduću saradnju drugih institucija i NVO organizacija u cilju ostvarivanja javnog interesa kada je u pitanju zaštita životne sredine,“ saopštio je Elvir Klica.

S tim u vezi, direktorica NVO Nataša Kovačević je podsetila da Green Home i Nacionalni parkovi Crne Gore sarađuju na brojnim pitanjima već dve decenije „smatrajući da je u svetlu uspešnog zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 27 potrebno uvezati sve društvene aktere koji se bave zaštitom prirode da u ovoj konkretnoj podoblasti, udružimo i fokusiramo snage u cilju implementacije evropskih pravnih tekovina“.

„Pred nama je izazov uspostavljanja ekološke mreže Natura 2000, sprovođenje upravljanja i obezbeđivanje finansija za odabrana područja, u kojima se garantuje ne samo zaštita biodiverziteta, nego i prihodovanje lokalnim zajednicama od aktivnosti poput turizma, poljoprivrede, nadoknada za ograničenu upotrebu dobara i drugog”, naglasila je direktorica NVO Green Home.

Želja nam je da konkretnim aktivnostima u područjima visoke biodiverzitetske vrednosti i turističkog potencijala pokrenemo akcije revitalizacije prirodnih odlika, zbog čega smo za početak odabrali reku Taru, kao međunarodno prepoznatljivi simbol čistih voda, divljeg okruženja i jednog od najljepših kanjona Evrope, koja spaja dva nacionalna parka i baštini svetske prirodne vrednosti upisane na listu UNESCO, zaključili su potpisnici Sporazuma.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti