Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“ nova šansa za Srbiju

Kako da Srbija bude što uspešnija u učestvovanju u EU programima koji finansiraju veliki broj projekata u raznim oblastima i da se i na taj način, dodatno, pripremi za pristupanje EU, bila je glavna tema na predstavljanju projekta „Podrška učestvovanju u EU programima“.

Foto: EU info centar

U naredne dve godine, uz podršku projekta koji sa milion i četiristo hiljada evra finansira EU, Ministarstvo za evropske integracije unaprediće potencijal Srbije za korišćenje sredstava namenjenih za EU programe.

„Ovo je drugi ciklus programa u kojem učestvujemo i sada je potrebno povećati kvalitet i brojnost projekata, kao i iznos sredstava koje apsorbujemo iz EU programa.

Buduću da se iz budžeta Srbije izdvaja novac za učešće u ovi programa, potrebno je da sredstva koja povlačimo iz projekata budu veća od novca koji ulažemo“, kaže Ana Drljević iz Ministarstva za evropske integracije.

Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, Srbija učestvuje u programima poput Horizont 2020, Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća – Cosme, Erazmus+, Kreativna Evropa, Fiskalis 2020, Carina 2020 i drugima, koji finansijski podržavaju kvalitetne projekte država članica EU i država kandidata, a cilj Srbije jeste da domaći projekti budu što zastupljeniji.

Da bi se to ostvarilo potrebno je unaprediti kapacitete institucija, ali i potencijalnih podnosilaca projekata kako bi našli adekvatan program za svoj projekat i kako bi ga što kvalitetnije pripremili.

„Da bi se unapredila delotvornost EU programa u Srbiji potrebno je dodatno obučiti nacionalne kontakt osobe za implementaciju programa, kao i unaprediti koordinaciju između Ministarstva za evropske integracije i ostalih institucija“, tvrdi programska menadžerka iz Delegacije EU u Srbiji Tanja Cincar Knežević i naglašava da je za bolje razumevanje programa potrebna njihova veća vidljivost u javnosti.

Za svaki EU program u Srbiji postoje kontakt osobe koje su zadužene da pomognu potencijalnim učesnicima u identifikaciji ideja, pisanju projekata, pronalaženju partnera i upravljanju projektima.

Nacionalne kontakt osobe, administrativna tela Vlade Republike Srbije koja se bave projektima, kao i naučne institucije, organizacije civilnog društva, privreda, studenti i drugi potencijalni učesnici u EU programima, jesu grupe kojima je projekat namenjen i na koje će biti usmerena najveća pažnja.

Budući da bi nacionalne kontakt osobe potencijalnim učesnicima u EU programima trebalo da pruže konkretnu pomoć za sve nivoe prijavljivanja, za njih je, prilikom predstavljanja projekta, danas održan i seminar.

Kroz uspešne primere iz Estonije, Poljske i Bugarske, predstavljeno je kakav zadatak imaju kontakt osobe i na koji način treba uspešno da ga sprovedu.

Posebno je bilo reči o novinama koje donosi sledeći sedmogodišnji ciklus EU programa, o izmenama pravila koja se odnose na finansiranje, prijavljivanje i upravljanje projekatima.

Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“, kroz serije radionica i obuka konstantno će raditi na usavršavanju kadrova za upravljanje EU programima i na pružanju podrške potencijanim aplikantima.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti