Projekat „OPLANETI SE – Zeleni karavan se nastavlja“

Foto: Energetski portal

„OPLANETI SE – Zeleni karavan se nastavlja“, je projekat koji realizuje Savez ekoloških organizacija Zelena lista Srbije u partnerstvu sa svojim članicama Društvom mladih istraživača, udruženjem „Village“ iz Bora, kao i organizacijama Eko klub „Zeleni putokazi“ iz Raške i Ekološki pokret „Moravski orašak“ iz Trstenika. Ovaj projekat je deo programa „EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine’’, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, uz podršku Švedske.

Tijana Ljubenović koordinator programa EKO-SISTEM, kaže da ovaj trogodišnji program, koji traje od 2020. do kraja ove godine, ima za cilj da podrži reforme o zaštiti životne sredine u Republici Srbiji, aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije. Jedna od glavnih komponenata je podrška organizacijama civilnog društva u napretku prema Evropskoj uniji, odnosno prema Poglavlju 27, da zajedno sa donosiocima odluka ubrzaju reforme.

„Takođe, želimo da ojačamo kapacitete organizacija civilnog društva i da osnažimo mreže civilnog društva koje se bave životnom sredinom i omogućimo im jaču i jasniju ulogu u reformama životne sredine. Organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u nadgledanju i usmeravanju strateških pravaca Vlade Srbije u sektoru zaštite životne sredine. Jedan od motiva je da se pojača vidljivost i značaj rada organizacija, a samo tokom prošle godine rezultate ovih organizacija koje smo podržali je videlo preko 2,5 miliona ljudi u Srbiji, a ove godine smo i premašili taj broj’’, kaže koordinatorka programa.

Pročitajte još:

Marko Vukomanović predsednik Zelene liste Srbije i koordinator projekta, rekao je da je Zelena lista Srbije jedna od 13 mreža koje su podržane u okviru programa EKO-SISTEM i jedina formalna mreža. Kao savez registrovani su od 2015. godine, ali deluju još od 2007, kao neformalna mreža.

Foto-ilustracija: Pixabay (Rafael_Neddermeyer)

„Savez svoje aktivnosti sprovodi na teritoriji Republike Srbije, a registrovane članice su iz 11 lokalnih samouprava. Zelena lista je nepolitički neprofitni savez i otvoren je za sve one koji prihvataju njegove principe i vrednosti. Celokupni naš rad je rezultirao pokretanje velikih nacionalnih kampanja pod nazivom „OPLANETI SE’’. Prva je počela 2009. godine, koja se ticala rešavanja problema odlaganja otpada’’, rekao je predsednik.

Vukomanović ističe da su sve njihove članice fokusirane na konkretne vidljive probleme, koje pokušavaju da reše edukacijom dece i mladih, i kroz aktivizam.

„Zelena lista Srbije 2021. godine počinje sa sprovođenjem projekta „OPLANETI SE’’ zeleni karavan kroz program EKO-SISTEM. Ovim projektom, Zelena lista je dobila priliku da izgradi svoj strateški plan, za period od 2022. do 2024, kao i pet pratećih dokumenata koje donatori sve češće traže prilikom raspisivanja grantova i to je nešto što je potrebno u delovanju svake mreže’’, naveo je predsednik.

Ovaj strateški plan je drugi po redu zvanični plan koji treba da usmeri delovanje Saveza u skladu sa novim okolnostima. U tom smislu, on se zasniva na rezultatima prethodnog plana uz nužne korekcije koje su uslovljene promenama u okruženju unutar Saveza Zelena lista Srbije. Svrha ovog Strateškog plana jeste, kao i kod prethodnog, da obezbedi sinergetsko delovanje svih članica Saveza i usklađenost sa zajednicama u kojima deluju.

U okviru Strateškog plana, postavljena su tri strateška cilja.

Foto-ilustracija: Pixabay

Prvi je doprineti povećanom aktivnom učešću građana u kreiranju i sprovođenju javnih politika upravljanja otpadom, razvoja zelene i cirkularne ekonomije i realizaciji određenih ciljeva održivog razvoja kroz sprovođene edukativnih i informativnih kompanja. Drugi cilj odnosi se na doprinos poboljšanju podsticajnog političkog i pravnog okvira za aktivno učešće građana Srbije u kreiranju i sprovođenju javnih politika upravljanja otpadom, razvoja cirkularne i zelene ekonomije i realizacije ciljeva održivog razvoja. Na kraju, treći cilj je doprineti jačanju kapaciteta, vidljivosti i uticaja Zelene liste Srbije, članica i partnera, kao i njihovih mreža u rešavanju konkretnih problema upravljanja otpadom, razvoja cirkularne i zelene ekonomija i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja kao i sprovođenju javnih politika u ovim oblastima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Drugi deo projekta zove se „OPLANETI SE’’ Zeleni karavan se nastavlja, a prema rečima Dragana Ranđelovića predsedavajućeg Skupštine Zelene liste Srbije i programskog koordinatora projekta, razlog zbog kojeg su se opredelili da nastave ovaj projekat je problem neravnomernog toka reformisanja Sistema zaštite životne sredine u Srbiji, kao i nedovoljni rezultati.

„Pored toga imamo problem da se dugo zadržavamo na klasičnom pristupu zaštite životne sredine koji vezujemo za vazduh, vodu i zemljište, a i dalje ne vidimo proširenje te oblasti na cirkularnu i zelenu ekonomiju i na ciljeve održivog razvoja. Zbog toga je to i naš strateški plan i želimo u narednom periodu da sve te oblasti objedinimo i da širimo područje delovanja na njih’’, rekao je Ranđelović.

Prema njegovim rečima, ciljne grupe su pre svega predstavnici njihove mreže i predstavnici lokalne vlasti u mestima Raška, Trstenik, Bor i Niš, ali i u ostalim mestima gde deluju njihove članice. Svaka članica nastoji da u svojoj lokalnoj sredini proširi mrežu i tu se pre svega misli na mlade i žene, ali i na sve ostale zainteresovane građane.

Definisano je šest rezultata i 11 aktivnosti, o kojima više informacija možete da pročitate ovde.

Zvanični časopis saveza Zelene liste Srbije je Eko-list, sa kojim sarađuju već dugo, a koji je učestvovao u organizaciji konferencije Saveza ekoloških organizacija ZELENA LISTA SRBIJE, održane u Medija centru.

Katarina Vuinac

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti