Proglašeno prvo zaštićeno morsko područje u Crnoj Gori

Foto-ilustracija: Pixabay

Vlada Crne Gore je danas, na Dan planete Zemlje, područje Parka prirode „Platamuni“ proglasila za prvo zaštićeno morsko područje u Crnoj Gori, pre svega kako bi se očivao dragoceni biodiverzitet ovog područja, navodi se na sajtu Vlade Crne Gore. Posebno je važno očuvati vrste zaštićene nacionalnim zakonodavstvom, kao i vrste u kategorijama ugroženosti definisanim na međunarodnom nivou, rekao je ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ratko Mitrović.

„Proglašavanje prvih morskih zaštićenih područja u Crnoj Gori je od značaja za dalju saradnju na nivou Sredozemlja, imajući u vidu dostupne fondove i podršku za dalje istraživanje morskog biodiverziteta, uspostavljanja najboljih praksi za efikasno upravljanje i kontrolu aktivnosti, obuke i jačanje kapaciteta“, dodao je ministar.

Brojna ekološka istraživanja ovog područja u proteklim godinama pokazala su da podaci o rasprostranjenju i stanju staništa i vrsta značajnih za zaštitu zahtevaju obezbeđivanje njihove adekvatne zaštite.

„U Parku prirode „Platamuni“ određene su dve zone zaštite, druga zona za tri lokacije u morskom delu područja: uvala Žukovac sa okolinom hridi Kalafat (Seka Albaneze), uvala Velika Krekavica i ispred rta Platamuni; treća zona zaštite: na kopnu i u moru. Takođe, određen je i zaštitni pojas zaštićenog područja Park prirode „Platamuni“, rekla je Ivana Stojanović, savetnica iz Direktorata za zaštitu prirode.

Ona je dodala da ukupna površina Parka prirode „Platamuni“ iznosi 1.087,13 hektara te da su u ovom području i njegovoj okolini identifikovani brojni problemi poput otpadnih voda, čvrstog otpada, ribolova, uključujući i nelegalni ribolov, sidrenja, pomorskog saobraćaja, invazivnih vrsta, nelegalne gradnje, širenja – izgradnje infrastrukture, turizma, požara, napuštanja poljoprivredne delatnosti i depopulacije područja, kao i pošumljavanja neautohtonim biljnim vrstama.

Ovo područje je stanište zaštićene morske trave murave (Posidonia oceanica), a takođe su značajne i morske pećine kod rta Platamuni i u uvali Velika Krekavica, od kojih pećina Velika Krekavica predstavlja izuzetno važno stanište raznovrsnih koraligenih organizama.

U uskom priobalnom kopnenom delu izdvajaju se za zaštitu značajne vrste i staništa visoke reprezentativnosti, kao što su drvenasta mlečika (Euphorbia dendroides), staništa termomediteranskih prepustinjskih žbunjaka, mediteranske stenovite obale obrasle endemičnim vrstama roda Limonium i jednogodišnja vegetacija pokretnih morskih obala.

Postupak stavljanja pod zaštitu područja „Platamuni“ sproveden je shodno Zakonu u saradnji Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti