Otvoren poziv za dodelu bespovratnih sredstava inovatorima do 15. novembra

Foto ilustracija: Pexels

Inovativnim preduzećima i timovima na raspolaganju je novi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava kroz programe finansiranja Fonda za inovacionu deltanost u periodu od 15. septembra do 15. novembra 2022. godine. Sredstva u visini od 3,2 miliona evra zajednički kroz IPA projekat ”Povećanje kapaciteta i tehnološke spremnosti malih i srednjih preduzeća” obezbeđuju Republika Srbija i Evropska unija, navodi se na sajtu Fonda za inovacionu delatnost.

Fond u trećem ciklusu prijavljivanja finansijski podsticaj za transformaciju inovativnih ideja u održive projekte, obezbeđuje kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Program su, uz jasno definisane kriterijume, namenjeni za razvoj novih proizvoda, usluga ili tehnologija koji imaju snažan inovativni potencijal za kojima postoji potreba na tržištu.

Fond, u zavisnosti od programa, dodeljuje od 80.000 do 300.000 evra po pojedinačnom projektu, a preduzeća su za implemenatciju projekta u obavezi da obezbede i deo sredstava iz drugih privatnih izvora. Na taj način, Fond zajedno sa preduzećima učestvuje u istraživanjima i razvoju inovativnih rešenja, koja posledično imaju pozitivan uticaj na nacionalnu privredu.

Projektne prijave iz svih oblasti nauke i tehnologije i svih industrijskih sektora podnose se putem portala, a neophodna dokumenatcija za prijavu i detaljne informacije o javnom pozivu nalazi se na internet prezentaciji Fonda.

Tim Fonda svakodnevno će pružati podršku i jednom nedeljno održavati radionice pod nazivom „Otvorena vrata“, kako bi se svim zainteresovanim aplikantima predstavili uslovi i detalji za podnošenje prijava projekata. Pored toga, u saradnji sa lokalnim partnerima, kao i svim organizacijama koje rade sa malim i srednjim preduzećima i naučnoistraživačkim institucijama organizovaće informativne sesija.

Pozitivna iskustva iz niza prethodnih ciklusa finansijske i konsultativne podrške Fonda njihovom inovativnom sektoru bila su ključni faktor za kontinuirano ulaganje u portfolio Fonda koga čine održivi i pouzdani mehanizmi podrške.

Ugovorom o direktnom grantu – Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP, koji je potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede.

Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 20 miliona evra, od čega 15 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018) i 5 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede, finansiranih u okviru ovog Ugovora o Direktnom grantu iznosi 18 miliona evra.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti