Polaganje za licence za gazdovanje šumama u Somboru

Za zaposlene diplomirane inženjere šumarstva sa položenim državnim stručnim ispitom koji rade u JP „Vojvodinašume“ ŠG „Sombor“- Sombor organizovano je polaganje ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama.

Foto: Javno preduzeće Vojvodinašume

Osim zaposlenih u ŠG „Sombor“, stručni ispit su polagali i pojedini zaposleni iz Direkcije JP „Vojvodinašume“, kao i jedan diplomirani inženjer šumarstva koji nije zaposlen u JP „Vojvodinašume“.

Ispit se sastojao od terenskog i usmenog dela.

Terenski deo stručnog ispita održan je u ŠU „Bački Monoštor“ i ŠU „Apatin“ i to u konkretnim sastojinskim prilikama na području gazdinskih jedinica „Monoštorske šume“ i „Zaštićene šume“.

Na terenskom delu ispita kandidati su demonstrirali znanja iz oblasti doznake stabala za seču, procene sortimentne strukture, određivanja intenziteta seče kod proreda i slično.

Usmeni deo ispita održan u prostorijama šumske uprave.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti