Podrška inovativnim projektima preduzeća za suzbijanje efekata KOVID-19

Fond za inovacionu delatnost Vlade Republike Srbije odobrio je 53 miliona dinara za finansiranje 12 inovativnih projekata preduzeća čiji je cilj suzbijanje efekata pandemije izazvane koronavirusom.

U kratkom periodu biće razvijeno i dostupno za korišćenje 12 rešenja, poput prvog srpskog respiratora, nove vrste zaštitne maske sa izmenjivim HEPA filterom za višestruku i dugoročnu upotrebu, kabine za dezinfekciju koja je namenjena upotrebi na javnim mestima i lokacijama od interesa, mobilni pult za beskontaktno merenje temperature i ručnu dezinfekciju, prenosivi ozonizatori za brzu i bezbednu dezinfekciju objekata od kritičnog značaja.

Foto-ilustracija: Unsplash (Marcelo Leal)

Po stupanju na snagu vanrednog stanja u Republici Srbiji, u ponedeljak 16. marta, a na inicijativu predsednice Vlade Republike Srbije, Fond za inovacionu delatnost je u rekordnom roku pripremio i u utorak, 17. marta, objavio javni poziv.

Zbog neophodnosti brzog odgovora na novonastale izazove, poziv je bio otvoren do 24. marta.

I pored kratkog vremenskog perioda, pristiglo je blizu 300 predloga inovativnih projekata, što je pokazalo visok potencijal naših inovativnih preduzeća, ali i značaj finansijske podrške kao još jedne u nizu mera Vlade Republike Srbije za suzbijanje efekata izazvanih pandemijom.

Imajući u vidu urgentnost reagovanja, nezavisna ekspertska komisija Fonda je dala prioritet onim rešenjima za koja je procenjeno da mogu stvoriti najuticajniji, najbrži i strateški važan odgovor na konkretne probleme.

Razvoj lekova i vakcina nisu bili predmet ovog javnog poziva.

Javni poziv je bio namenjen malim i srednjim preduzećima, sa već razvijenim prototipovima, proizvodima, uslugama i tehnologijama koji mogu biti skalirani u kratkom vremenskom periodu i postati dostupni za primenu u suzbijanju posledica nastalih pandemijom.

Iznos podrške po pojedinačnom projektu je do 6 miliona dinara.

Fond za inovacionu delatnost se zahvaljuje svima koji su se u rekordno kratkom roku odazvali ovom javnom pozivu i sa nama podelili i stavili na raspolaganje ideje, rešenja i resurse za suzbijanje efekata pandemije i time pokazali spremnost da brzo reaguju u kritičnim situacijama.

Fond za inovacionu delatnost čestita dobitnicima finansiranja i želi im puno uspeha u realizaciji ponuđenih rešenja.

Pregled podržanih projekata:

Voxellab

Naziv projekta: Rapid Supply Chain

Opis: Kompanija Voxellab nudi rešenje u vidu sistema za brzo 3D štampanje hitno potrebnih delova za mašine i medicinske uređaje.

CCS Solutions

Naziv projekta: LifeMask

Opis: Kompanija CCS Solutions razvijaće novu vrstu zaštitne maske sa izmenjivim HEPA filterom za višestruku i dugoročnu upotrebu.

Metaling

Naziv projekta: UV-C dezinfekcija

Opis: Kompanija Metaling nudi paletu proizvoda za dezinfekciju prostorija i predmeta korišćenjem ultraljubičastog zračenja.

SIGMA KULA

Naziv projekta: Proizvodnja dezinfekcionog sredstva na bazi natrijum hipohlorita

Opis: Kompanija SIGMA KULA radiće na udvostručavanju proizvodnje natrijum hipohlorita kao jednog od najvažnijih dezinficijenasa.

SmartResearch

Naziv projekta: Automatski uređaj za respiraciju pozitivnim pritiskom

Opis: Kompanija SmartResearch razvijaće prvi srpski respirator.

365ADS

Naziv projekta: Aditus gate

Opis: Kompanija 365ADS nudi rešenje u vidu kabine za dezinfekciju koja je namenjena upotrebi na javnim mestima i lokacijama od interesa.

Corten Art

Naziv projekta: Dezinfekcioni tunel i dezinfekciona kabina

Opis: Kompanija Corten Art ravijaće sistem aerosolne dezinfekcije za upotrebu u industriji i hazardnim sredinama.

SKV Garant

Naziv projekta: OZON-CARE

Opis: Kompanija SKV Garant radiće na razvoju prenosivih ozonizatora za brzu i bezbednu dezinfekciju objekata od kritičnog značaja.

Advertout

Naziv projekta: Airtech med

Opis: Kompanija Advertout će se baviti proizvodnjom višekratnih zaštitnih odela koja se mogu u potpunosti dezinfikovati.

Hola Systems

Naziv projekta: Izrada kontrolnog pulta za prevenciju širenja virusa i zaraznih bolesti

Opis: Kompanija Hola Systems nudi rešenje u vidu mobilnog pulta za beskontaktno merenje temperature i ručnu dezinfekciju.

Heliant

Naziv projekta: HERMES COVID: Platforma za brzu razmenu poruka u uslovima KOVID-19 pandemije

Opis: Kompanija Heliant nudi rešenje u vidu platforme za brzu razmenu poruka kroz medicinske sisteme u kriznim situacijama.

Agrounik

Naziv projekta: SURFIX – novi dezificijens sa antiviralnim delovanjem

Opis: Kompanija Agrounik baviće se razvojem biološkog dezinficijensa sa antiviralnim i antibakterijskim dejstvom.

Izvor: Vlada Republike Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti