Početak realizacije međunarodnog projekta MUHA

Foto-ilustracija: Pixabay

Usklađivanje planova za sigurno snabdevanje vodom za piće sa mehanizmima civilne zaštite u Jadransko-jonskom regionu, osnovni je cilj međunarodnog projekta MUHA – Uspostavljanje okvira za upravljanje uticajima različitih hazarda i povezanih rizika na vode, u kome učestvuje srpski Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”.

Ukupan budžet projekta MUHA iznosi 2.396.858,00 evra. Projekat se finansira iz ADRION programa, u okviru prioritetne oblasti Održivi region i specifičnog cilja 2.2. Jačanje kapaciteta za transnacionalno smanjenje ugroženosti životne sredine, fragmentacije i zaštite ekosistema na Jadransko-jonskom području.

Upravljanje rizicima od prirodnih i drugih katastrofa je kompleksna zaokružena celina koja obuhvata pripravnost, ublažavanje i obnovu i zahteva zajedničko delovanje različitih sektora na svim nivoima.

Tokom realizacije projekta, razmatraće se rizici od poplava, suša, akcidentnih zagađenja i zemljotresa i njihov uticaj na vodosnabdevanje.

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ je član konzorcijuma koji čine projektni i strateški pridruženi partneri iz šest država Jadransko-jonskog regiona: Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Institut učestvuje u svim projektnim aktivnostima, uključujući prikupljanje i analizu podataka, kao i u realizaciji aktivnosti na pilot području vodovoda „Nikšić“ u Crnoj Gori.

Foto-ilustracija: Pixabay

Ostvarivanje cilja projekta baziraće se na uspostavljanju veze između uticaja različitih hazarda i rizika na sigurno vodosnabdevanje i kapaciteta za reagovanje institucija civilne zaštite, na lokalnom, transnacionalnom i EU nivou, u skladu sa zahtevima Okvira za smanjenje rizika od katastrofa nakon 2015 – Sendai Okvir.

Institucije koje učestvuju u realizaciji projekta razviće različite alate i uputstva, predloge smernica za unapređenje upravljanja sistemima vodosnabdevanja u vanrednim situacijama, akcione planove za predložene smernice.

Na ovaj način razviće se okvirni jedinstveni pristup, koji će omogućiti poboljšanje uočenih nedostataka u upravljanju sistemima vodosnabdevanja u odnosu na pomenute različite hazarde i rizike, naročito imajući u vidu da su postojeći sistemi nedovoljni ili da čak i nedostaju.

Neki od alata i dokumenata koji se budu razvili primeniće se na šest pilot područja u okviru kojih se nalaze vodovodi na čiji rad i upravljanje utiče veći broj hazarda.

Izvor: Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” AD

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti