Počela proizvodnja energije iz otpada koji se sakuplja 15 beogradskih opština

Foto-ilustracija: Pixabay ( eretmari)

Proizvodnja energije iz otpada koji se sakuplja sa teritorija 15 beogradskih opština, zvanično je započeta 1. jula 2024. godine u Centru za upravljanje čvrstim otpadom u Vinči.

,,Dobijanjem zelene električne i toplotne energije termičkim tretmanom do 340.000 tona godišnje (43,6 t/sat) komunalnog otpada, u postrojenju za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada, obezbediće se električna energija za pet odsto i toplotna energija za 10 odsto domaćinstava u Beogradu’’, navodi se u saopštenju Beo čiste energije.

Takođe, tretmanom otpada značajno će biti smanjene količine otpada koje se odlažu na deponije. Na ovaj način, uz istovremeno sakupljanje i prečišćavanje procednih voda sa deponija, kao i ponovno iskorišćenje prerađenog otpada od građenja i rušenja, doprineće se poboljšanju uslova životne sredine u Beogradu i smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte za 210.000 tona ekvivalentnog CO2 na godišnjem nivou.

Pružanje punog obima usluga od strane Beo čista energija, počelo je na osnovu Ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Gradom Beogradom u oblasti upravljanja otpadom.

Pročitajte još:

Beo čista energija, kao društvo za posebne namene, osnovali su ITOCHU korporacija (Japan), VEOLIA Grupa (Francuska) i MARGUERITE panevropski fond (Luksemburg). Od 1. jula 2024. godine, stručni timovi VEOLIA-e zaduženi su za upravljanje svim postrojenjima i njihovo održavanje, u skladu sa 25-godišnjim ugovorom o upravljanju i održavanju.

Zajedno sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Beograda, uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (IFC), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojne banke Austrije (OeEB), Beo čista energija izgradila je više novih postrojenja, a među njima se nalazi i elektrana na komunalni otpad, sa ciljem pružanja komunalnih usluga upravljanja otpadom, njegov tretman, ponovno iskorišćenje i odlaganje.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti