Kina zabranjuje upotrebu uglja u delovima Pekinga

Kina-smog

Upotreba uglja u Pekingu u 2012. godini bila je 25,4%, a kineske vlasti planiraju da u 2017. bude maksimalno 10% od ukupne upotrebe goriva.

Odluka o zabrani korišćenja uglja i drugih goriva doneta je od strane Instituta za zaštitu životne sredine sa ciljem smanjenja zagađenosti. Umesto konvencionalnih goriva kao što su ugalj, mazut, petrokok, kao i goriva od otpada i biotpada, predviđeno je korišćenje alternativnih izvora energije i zemnog gasa. Odlukom je obuhvaćeno šest različitih područja Pekinga.

Jedan od glavnih generatora zagađenja i stvaranja efekata staklene bašte u Kini su termoelektrane. S obzirom da se Kina u najvećoj meri oslanja na njih, ona predstavlja najvećeg svetskog emitera ugljen dioksida i drugih štetnih gasova.

Međunarodna akademija nauka (IAP) upozorila je da je u severnim delovima Kine zbog zagađenja od sagorevanja uglja prosečni životni vek smanjen za 5,5%.

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti