Održava se konferencija o klimatskim promenama u Bonu

U Svetskom konferencijskom centru Ujedinjenih nacija u Bonu do 27. juna održava se 50. sednica Pomoćnog organa Konvencije za nauku i tehnologiju (SBSTA 50) i 50. sednica Pomoćnog organa Konvencije za implementaciju (SBI 50).

Foto: UN Climate Change

Tokom uvodne sesije istaknuto je da je od prvog sastanka SBSTA 1995. do danas postignut veliki napredak, ali da na globalnom nivou još uvek nisu dovoljno stabilizovane emisije i koncentracije gasova sa efektom staklene bašte.

U tom kontekstu, istaknuto je da preporuke SBSTA mogu uspešno pomoći članicama UNFCCC-a u njihovim aktivnostima, sa ciljem promovisanja transfer ekoloških tehnologija za ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanja klimatskim promenama u zemljama u razvoju, u skladu sa njihovim razvojnim prioritetima, koje mogu doprineti ambicioznom cilju smanjenja emisija GHG gasova.

Pored strukturiranja rada u okviru različitih pregovaračkih sesija biće organizovan i niz redovnih događaja, uključujući dijaloge o istraživanju, ekspertske sastanke iz oblasti prilagođavanja i ublažavanja, tokom kojih će biti predstavljen i poslednji izveštaj Međuvladinog panela o klimatskim promenama IPCC.

Pedeseta sednica Pomoćnog tela za sprovođenje (SBI 50) obuhvata i Multilateralne sesije radnih grupa za ocenjivanje, omogućavajući razmenu mišljenja u okviru međunarodnih konsultacija i analiza.

Sekretarijat je pripremio metodologiju, procedure, kao i program rada, kako bi se doprinelo uspešnom organizovanju predstojeće Konferencije strana ugovornica UNFCCC (COP25), koja će se održati u Santjagu, Čile, tokom decembra 2019.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti