Održana konferencija o hemikalijama u PKS

privredna-komora-srbije-

U prostorijama Privredne komore Srbije 6. maja 2015. godine održana je konferencija u okviru projekta “Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji”. Organizatori konferencije bili su Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Privredna komora Srbije I Švedska agencija za hemikalije “Keml”.

Rukovodilac Grupe za klasifikaciju, procenu opasnosti i saopštenje opasnosti od hemikalija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Bojana Đorđević istakla je da će Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za kvalifikaciju i obeležavanje UN na smeše (GHS UN) početi da se primenjuje od 1. juna 2015. godine. Prema njenim rečima, Pravilnik je veoma bitan dokument koji obezbeđuje dostizanje ciljeva Zakona o hemikalijama.

Cilj ove konferencije je bio da se zainteresovanim stranama pruži podrška u primeni Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN na smeše.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti