Održana konferencija „EkoBioMorfa 2017“

Foto: zzps.rs

Treća konferencija studenata biologije, ekologije i zaštite životne sredine „EkoBioMorfa 2017“, u organizaciji Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije „Josif Pančić, održana je u periodu od 24. do 26. novembra 2017. godine, na PMF-u Univerziteta u Novom Sadu.

Tema konferencije je bila „Šesto masovno izumiranje, koje je prvo masovno izumiranje prouzrokovano aktivnošću jedne vrste – čoveka“, budući da kako istraživanja sve više ukazuju na to, na granici smo šestog masovnog izumiranja, a neka istraživanja tvrde da je već počelo. Radovima na temu Konferencije, učesnici su ukazali na značaj podataka o poznavanju biodiverziteta i važnosti očuvanja staništa i životne sredine.

U okviru programa konferencije, održana su predavanja od strane mladih, uspešnih istraživača i javne tribine na kojima se diskutovalo o problemima u zaštiti prirode i zaštiti životne sredine. Radovi na Konferenciji su predstavljeni u okviru sekcija: Istraživanje biodiverziteta i konzervacija, Fundamentalna i primenjena ekologija, Upravljanje prirodnim resursima, Održivi razvoj i Agroekosistemi.

Drugog dana konferencije, u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu održana je panel diskusija na temu „Saradnja državnih institucija i organizacija civilnog sektora u zaštiti prirode“. O svim aspektima saradnje i mogućnostima za unapređenje na ovom polju sa akcentom na stručnom angažovanju biologa i ekologa, govorili su državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine dr Zoran Blažić i predstavnici relevantnih pokrajinskih institucija, zavoda za zaštitu prirode i organizacija civilnog sektora. U panel diskusiji, predstavnik Zavoda bila je Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikacije.

Konferencija je održana u cilju umrežavanja sadašnjih i budućih stručnjaka iz datih oblasti, ukazivanja na probleme u okviru zaštite prirode, diskusije i predlaganja rešenja za date probleme.

izvor: zzps.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti