Održana Europark konferencija 2016

s1

Ovogodišnja konferencija Europark federacije održana je u periodu od 18. do 22. oktobra 2016. u nacionalnom parku Jura vaudois u Švajcarskoj.

Konferencija pod nazivom „Mi smo parkovi“ (We are Parks) okupila je 400 delegata iz 36 evropskih zemalja, a tokom četiri dana sastanaka, radionica, poseta zanamenitostima nacionalnog parka, razgovora sa lokalnim stanovništvom i sastanaka sa direktorima nacionalnih parkova, razgovaralo se na temu uloge lokalnog stanovništva u stvaranju i upravljanju nacionalnim parkom, o izazovima sa kojima se švajcarski sistem nacionalnih parkova susreće, kao i o relevantnim aspektima ove problematike u drugim zemljama.

Zavod za zaštitu prirode Srbije kao članicu Europark federacije, u funkiciji delegata, predstavljao je direktor mr Aleksandar Dragišić učestvujući u glasanju na Generalnoj skupštini Europark federacije i sesijama i radionica od važnosti za Zavod i Srbiju, a koje su bile na temu upravljanja nacionalnim parkovima i klimatskih promena. Ovom prilikom direktor Dragišić predstavio je dosadašnji rad Zavoda i institucija Republike Srbije u okviru međunarodne kampanje za borbu protiv klimatskih promena.

Jedan od glavnih zaključaka Konferencije, koji je ujedno i smernica za dalji rad jeste neophodnost identifikovanja i uključivanja predstavnika lokalnih zajednica, s obzirom da je potrebno osloniti se se na tradiciju lokalnog područja, čija se autentična znanja i iskustva moraju uključiti u sistem upravljanja nacionanim parkovima. „Parkovi su idealna test područja za primenu demokratskog i participatornog procesa, nezavisno od nacionalnog konteksta. Postoji potreba da se prenese i usvoji značaj ovog dugoročnog procesa kako bi se unapredilo stanje životne sredine za prirodu i ljude“, zaključak je Europrak konferencije 2016.

izvor: zzps.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti