Odobren prvi paket strateških planova Zajedničke poljoprivredne politike

Foto-ilustracija: Pixabay (Didgeman)

Evropska komisija odobrila je prvi paket strateških planova Zajedničke poljoprivredne politike za Dansku, Finsku, Francusku, Irsku, Poljsku, Portugal i Španiju. Plan svake države rađen je tako da podržava deset ključnih ciljeva Zajedničke poljoprivredne politike, ali prilagođavajući ga specifičnim potrebama svake od država.

U pomenutih deset ciljeva spadaju osiguravanje pravednog dohotka za poljoprivrednike, povećanje konkurentnosti, jačanje položaja poljoprivrednika u lancu snabdevanja hranom, borba protiv klimatskih promena, briga za životnu sredinu, očuvanje pejzaža i biodiverziteta, podsticaj generacijske obnove, zaštita kvaliteta hrane i zdravlja, dinamična ruralna područja i na kraju podsticaj znanja i inovacija.

Ovo predstavlja važan korak za implementaciju nove Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) čijom bi primenom trebalo da se počne 1. januara 2023. godine.

Komesar za poljoprivredu Janusz Vojciechovski rekao je da su sada korak bliže sprovođenju nove ZPP koja će pomoći da se podrže stabilni poljoprivredni resursi i dugoročna sigurnost hrane. Dodaje da ovaj korak dolazi u ključnom trenutku, kada je važnost pružanja snažne podrške poljoprivrednom sektoru EU postala jasna, navodi se na sajtu Evropske komisije.

,,Poljoprivrednici se suočavaju sa izazovnim okruženjem, koje je obeleženo naglim povećanjem troškova proizvodnje usled dešavanja u Ukrajini, ali i letnje suše. Poljoprivreda je dugoročan posao i evropski farmeri treba da imaju jasan pravni i finansijski okvir za budućnost’’, izjavio je komesar.

Šta je Zajednička poljoprivredna politika?

Foto-ilustracija: Unslash (Elaine Casap)

Zajednička poljoprivredna politika uspostavljena je 1962. godine od strane šest država osnivača Evropske zajednice. Cilj osnivanja politike bio je da se građanima EU osigura hrana koja je sigurna, kvalitetna i dostupna po pristupačnim cenama, zatim da se poljoprivrednicima obezbedi adekvatan životni standard i zaštita njihovih prava i na kraju cilj je da se očuvaju prirodni resursi i životna sredina.

Kako se ZPP kroz godine menjala uporedo sa novim ekonomskim okolnostima i zahtevima građana, Evropska komisija je 2018. godine iznela zakonodavne predloge o novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Nova politika biće jednostavnija i efikasnija, a pored toga što će biti ključna kako bi se osigurala održiva poljoprivreda i šumarstvo, njome će biti obuhvaćeno postizanje ciljeva Evropskog zelenog dogovora.

Nova ZPP zvanično je usvojena 2. decembra 2021. godine Sporazumom o reformi zajedničke poljoprivredne politike. Njena primena trebalo bi da počne 1. januara 2023. godine i da traje do 2027.

Katarina Vuinac

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti