Odnesi me, ponesi me…

Foto: ljubaznošću Jelene Vidanović

Na Zemlji se proizvede 2,1 milijarda metričkih tona čvrstog otpada na godišnjem nivou, od čega se reciklira oko 16 procenata. Nažalost, čak 46 odsto globalnog otpada završava na divljim deponijama, u vodi ili se spaljuje. Da ni u Srbiji nije ništa bolja situacija, ne treba posebno naglašavati. Kod nas je u poslednjih deset godina udvostručena količina proizvedenog otpada, a reciklira se manje od 10 odsto.

Na sreću sve je više pojedinaca koji imaju jasnu sliku trenutnog stanja u oblasti reciklaže, ali i u čitavom društvu. Zahvaljujući odličnim idejama, oni nam nude rešenje za određene probleme. Jelena Vidanović, projekt menadžer humanitarnog servisa „Odnesi” na jedinstven način pokušava da reši probleme odlaganja otpada i zaštite životne sredine, ali i da pronađe efikasan način za smanjenje stepena siromaštva građana, dajući podsticaj zapošljavanju lica koja nemaju kvalifikacije za rad.

Humanitarni servis „Odnesi” je deo projekta „Preduzeće, a ne smeće” koji realizuje Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO”. Glavnu podršku pruža Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sam program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

U FOKUSU:

„Smatrali smo da je svaki problem rešiv i da uočene nepravilnosti možemo i moramo pretočiti u šansu koju treba iskoristiti u cilju unapređenja socioekonomskog stanja primarno svih marginalizovanih grupa građana”, objašnjava Vidanović.

Foto: Odnesi

Analizirajući trenutno stanje, Vidanović zaključuje da se velika količina komunalnog opada generiše u domaćinstvu. Taj otpad neretko završava pored uličnih kontejnera i na divljim deponijama. Ono što građani definišu kao otpad često su stvari ili sirovine koje se mogu dalje upotrebljavati ili reciklirati.

„Primarnom selekcijom po sistemu „odnesi sa kućnog praga generatora otpada” sprečavamo da velika količina vrednih resursa završi na deponiji. Sa druge strane, u interakciji sa građanima na kućnom pragu, može se podići nivo ekološke svesti. Naša iskustva su pokazala da je pojam otpada relativan i usko je povezan sa stepenom ekonomskog statusa pojedinca i stepenom razvijenosti ekološke svesti. Naime, u praksi se dešava da na primer, određeni broj ljudi želi da se oslobodi nekog komada nameštaja, tekstila, ili zastarelog električnog uređaja, dok na drugoj strani imamo siromašnu grupu ljudi kojima bi to bilo od koristi da bi unapredili svoje loše uslove stanovanja. Preuzimanjem nepotrebnih stvari direktno od vlasnika obezbeđujemo ponovnu upotrebu stvari, odnosno sprečavamo da one postanu otpad”, ističe Vidanović.

Priredila: Milica Radičević

Tekst u celosti pročitajte u Magazinu Energetskog portala ODGOVORNO POSLOVANJE

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti