Objavljen Javni poziv za (su)finansiranje projekata zaštite okoline Kantona Sarajevo

Foto-ilustracija: Unsplash (Azgan Mjeshtri)

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 10/20 i 18/20) i Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 33/11, 3/12 – Ispravka, 37/13, 16/14 i 6/17), Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline objavljuje Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoline sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite životne sredine, za finansiranje/sufinansiranje projekata usmerenih na jačanje svesti o značaju kvalitetnog upravljanja otpadom, zaštite vazduha, voda, tla i očuvanju, promociji i održivom korišćenju okoline i prirodnih resursa.

Pravo učešća i pravo na dodelu sredstava imaju registrovana udruženja i neprofitne organizacije čiji su projekti iz oblasti zaštite okoline, a koja ispunjavaju opšte i posebne kriterijume iz Javnog poziva.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv – ne otvaraj“, na protokol Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:

Kanton Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71000 Sarajevo
Rok za podnošenje prijava je 25. juna 2020. godine.

Više informacija o konkursu pročitajte ovde.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti