Obaveštenje – Kako podneti zahteve za dodelu podsticajnih sredstava

Ministarstvo zaštite životne sredine je objavilo detaljno uputstvo kako podneti zahteve za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2023. godini.

 1. Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava podnosi se na posebnom obrascu koji se dostavlja direktno, bez propratnog akta/dopisa, na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, Odsek za zaštićena područja, Komisija za podsticaje, 11070 Beograd, Omladinskih brigada 1, kancelarija broj 668 i na imejl adresu: aleksandra.doslic@eko.gov.rs i lidija.stevanovic@eko.gov.rs. Na naslovnoj strani popunjenog obrasca, osim drugih traženih podataka, stavlja se pečat lokalne samouprave i potpis odgovornog lica. Pečat i paraf odgovornog lica stavlja se i pri dnu svake stranice popunjenog obrasca.

Rok za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava je 20.6.2023. godine.

 1. Podsticajna sredstva mogu se tražiti za poslove, odnosno radove i aktivnosti definisane članom 2. Uredbe o merilima i kriterijumima za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2023. godini („Službeni glasnik RS”, broj 34/23).
 2. Poslovi, odnosno radovi i aktivnosti definisani članom 2. Uredbe o merilima i kriterijumima za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2023. godini, moraju biti predviđeni Programom upravljanja zaštićenog područja za 2023. godinu, kao i Planom upravljanja tog područja.
 3. Lokalna samouprava, koja na svojoj teritoriji ima više zaštićenih područja, u okviru jednog zahteva popunjava pojedinačne tabele za svako zaštićeno područje za koje očekuje podsticajna sredstva.
 4. Minimalno učešće sopstvenih sredstava, odnosno sredstava iz drugih izvora, je 20 odsto u odnosu na predračunsku vrednost radova i aktivnosti i taj se odnos mora zadovoljiti, odnosno uslov ispuniti na nivou kategorija namena iz tačke 2. ovog obaveštenja. Međutim, ukupna vrednost i tražena podsticajna sredstva prikazuju se za svaku grupu/vrstu radova i aktivnosti iz obrasca.
 5. Ako su u pitanju radovi odnosno projektne aktivnosti koje se ne završavaju u ovoj godini, to treba istaći, pri čemu se u zahtevu navode samo oni parametri radova (vrsta i vrednost radova) koji se realizuju u tekućoj godini.
 6. U prilogu popunjenog obrasca zahteva za dodelu sredstava, pored dokumentacije iz člana 7. Uredbe o merilima i kriterijumima za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2023. godini, obavezno se dostavljaju:
 7. a) svi podaci koji su bitni za razumevanje vrste i vrednosti nameravanih radova i troškova, odnosno detaljnije obrazloženje tih radova, što se posebno odnosi na one stavke za koje se traže podsticajna sredstva, a koje u programu upravljanja nacionalnog parka i zaštićenog područja nisu detaljnije obrazložene;
 8. b) predlozi projekata ili tehnička dokumentacija, sa građevinskom dozvolom ukoliko je potrebna za planirane radove, dokazi o rešenim imovinsko-pravnim pitanjima ili izjave o načinu rešavanja tih pitanja;
 9. v) pribavljeni predračuni u slučaju nabavke sredstava i opreme i drugi dokazi (ugovori i dr.) o vrednosti poslova koji se finansiraju;
 10. g) saglasnost upravljača nacionalnih parkova ili zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade.
 11. Naglašavamo potrebu što realnijeg planiranja poslova i sredstava potrebnih za njihovo izvršenje, obavezu poštovanja propisa o javnim nabavkama i drugih propisa koji se odnose na finanijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima, kao i stavke iz ugovora koja se odnosi na odgovarajuće prikazivanje učešća sredstava budžeta, odnosno Ministarstva u finansiranju radova.

Pri popunjavanju obrasca koristiti iste fontove kojima je obrazac ispisan.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti