Neophodno podnošenje zahteva za izuzetke od metoda organske proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je, usled privremenog zatvaranja šaltera javne uprave, a i u skladu sa preporukama o ograničenju kretanja građana, podnošenje zahteve za različite izuzetke od metoda organske proizvodnje i upotrebu reproduktivnog matrerijala iz konvencionalne proizvodnje, prenosi sajt Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede.

Foto-ilustracija: Unsplash (Alex Kondratiev)

U organskoj bilјnoj proizvodnji prvenstveno se koristi reproduktivni materijal iz organske proizvodnje, uklјučujući i reproduktivni materijal iz perioda konverzije, podseća se na sajtu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.

Seme i sadni materijal koji su proizvedeni metodama organske proizvodnje upisuje se u bazu reproduktivnog materijala koju vodi Ministarstvo. Upis bilјnih vrsta i sorti koje su proizvedne metodama organske proizvodnje u bazu reproduktivnog materijala vrši se na osnovu obaveštenja dobavlјača reproduktivnog materijala, tj. pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji koje proizvodi, dorađuje, stavlјa u promet ili uvozi reproduktivni materijal koji se koristi u organskoj proizvodnji. Obrazac obaveštenja je u sekciji Obrasci na sajtu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.

Izdavanje odobrenja za izuzetke

Ako na tržištu nema reproduktivnog materijala koji je proizveden metodama organske proizvodnje, proizvođaču koji se bavi organskom proizvodnjom može se odobriti korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, pod uslovom da taj materijal nije tretiran sredstvima za zaštitu bilјa.

U periodu konverzije odobrenje za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje izdaje ovlašćena kontrolna organizacija sa kojom proizvođač ima zaklјučen ugovor. Posle isteka perioda konverzije (organski status parcela) korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, proizvođačima odobrava Ministarstvo. Obrazac zahteva sa uputstvima za podnošenje zahteva je u sekciji Obrasci

Zahtevi za različita odstupanja dostavljaju se putem mejla na sledeće adrese: b.raketic@minpolj.gov.rs i jelena. milic@minpolj.gov.rs, s tim da se u kopiju mejla stavi i adresa svoje kontrolne organizacije.

Autorka: Julijana El Omari

Izvor: Agroklub.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti