Ministarstvo zaštite životne sredine nije nadležno za staru deponiju u Vinči

Foto: Ne davimo Beograd

Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije saopštilo je da nije tačna informacija da preduzeće „Beo Čista energija“ čeka dozvolu ovog ministarstva o preuzimanju stare deponije u „Vinči“.

U saopštenju, izdatom povodom pogrešnih navoda u medijima, a u cilju istinitog informisanja javnosti, Ministarstvo ističe da je stara, nesanitarna deponija, na kojoj je nedavno izbio požar, predmet ugovornog odnosa između preduzeća „Beo Čista energija“ i Grada Beograda.

Resorno ministarstvo nema nadležnosti, niti je izdavanje dozvola o preuzimanju nesanitarne deponije predmet Zakona o upravljanju otpadom.

Stara deponija nije radila na osnovu bilo kakve izdate dozvole, pa samim tim republički inspektori zaštite životne sredine nemaju nadležnosti u pogledu kontrole i nadzora.

Međutim, zbog obima akcidentne situacije, inspektori zaštite životne sredine su 8. avgusta ipak izašli na teren, u cilju dobijanja informacije u vezi sa požarom.

Tom prilikom je konstatovano i da je za kontrolu sprovođenja i primenu odluka jedinica lokalne samouprave za obavljanje komunalnih delatnosti, kao i da li vršilac komunalne delatnosti ispunjava uslove za obavljanje komunalne delatnosti, nadležna Republička komunalna inspekcija Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kada je reč o staroj deponiji, Ministarstvo zaštite životne sredine je dalo saglasnost na projekat sanacije i rekultivacije.

Sa druge strane, dozvole koje je direktor preduzeća „Beo čista energija“ očigledno pomešao i dao pogrešnu informaciju, odnose se na drugu parcelu u Vinči na kojoj nije izbio požar, a na kojoj se nalazi nova sanitarna deponija.

Na osnovu zahteva preduzeća, a vezano za novu deponiju, Ministarstvo je do sada izdalo dozvolu za odlaganje komunalnog otpada koji nastaje na teritoriji Grada Beograda. U toku je izdavanje dozvole za tretman građevinskog i inertnog otpada, jer se čekalo da preduzeće dopuni dokumentaciju.

Službe Ministarstva zaštite životne sredine su u stalnoj komunikaciji sa nadležnim službama i prate situaciju u Vinči, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vlada Republike Srbije

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti