Mikro-mobilnost u Srbiji, da ili ne – pitanje je sad?

Foto-ilustracija: Unsplash (Marek Rucinski)

Gradovi širom sveta, pa i u Srbiji, se već dugo bore sa brojnim negativnim efektima koje funkcionisanje saobraćaja ima na društvo.

Jedan od ciljeva održivog razvoja UN nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova –gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, velikim brojem zelenih površina i sa velikom angažovanošću građana. S tim u vezi, dalji razvoju društva i prepoznavanje dosadašnjih problema je dovelo do razvoja mogućeg rešenja, odnosno do razvoja mikro-mobilnosti.

Mikro-mobilnost je termin koji se povezuje sa sve popularnijim lakim vozilima koji se danas mogu naći na gradskim ulicama širom sveta. Sam termin „mikro“ podrazumeva vozila mase do 500 kilograma, u šta spadaju e-bicikli i e-trotineti, čija je najveća prednost zaštita životne sredine. Ova vozila proizvode nisku količinu izduvnih gasova i emituju veoma mali nivo buke.

Jedna studija iz San Franciska je pokazala da vozila mikro-mobilnosti imaju svoju prednost i u brzini, jer se pokazalo da su u gradskim uslovima brža od automobila na 70 odsto gradskih ulica.

Foto-ilustracija: Unsplash (Kelly Sikkema)

Pored svoje ekološke prednosti, e-trotineti se izdvajaju kao poseban oblik mikro-mobilnosti, pre svega zbog svoje jeftine cene, kreativne alternative upotrebi automobila i javnog prevoza usled pandemije koronavirusa. Međutim, e-trotineti su još uvek nepoznanica kako građanima, tako i stručnjacima koji se bave saobraćajem. Osnovni problem jeste u njihovom definisanju kao posebne grupe učesnika u saobraćaju. Ovo je problem koji širom sveta nije rešen na isti način, pa su tako vozači trotineta zapravo pešaci u Finskoj, a biciklisti u Češkoj, Italiji i Poljskoj.

Кako bi se bolje razumeo ovaj vid mobilnosti, pre svega je potrebno sprovesti analize stavova korisnika istih – kako se oni ponašaju i koje su to mere bezbednosti saobraćaja koje bi podržali. Tek, nakon toga se može početi sa edukativnim kampanjama, ali i sa izmenama sistema.

S tim u vezi, molimo Vas da popunite kratak anketni upitnik koji je osmislio Filip Živković, student master studija na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, na osnovu kojeg će biti pripremljen predlog unapređenja bezbednosti korisnika mikro-mobilnosti.

Anketa je anonimna, namenjena građanima Beograda i Novog Sada. Link koji vodi do ankete je OVDE.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti