Kurs „Sistemi menadžmenta energijom ISO 50001:2011“

kombeg ctt.bg.ac.rs

U prostorijama Privredne komore Beograd od 16. do 17. juna 2015. godine biće održan kurs „Sistemi menadžmenta energijom ISO 50001:2011“.

U okviru ovog kursa biće predstavljeni osnovni zahtevi standarda ISO 50001, ali i njihovo poređenje sa standardom ISO 14001. Kako je navedeno u najavi, sistemi koji se zasnivaju na standardu 50001 postaju sve važniji jer povećavaju energetsku efikasnost i smanjuju emisiju ugljen dioksida. Osim toga, biće reči o energiji i energetskim resursima, energetskim tehnologijama i karbonskom otisku.

Ciljna grupa kursa su zaposleni koji su završili kurs za menadžera zaštite životne sredine, ali i zaposleni koji se bave energetskim menadžmentom i energetskom efikasnošću.

Kurs „Sistemi menadžmenta energijom ISO 50001:2011“ organizuje Privredna komora Beograd.

Sandra Jovićević

foto: kombeg.org.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti