Konstituisana Konstituisana Grupacija za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju u Privrednoj komori Vojvodine

U Privrednoj komori Vojvodine (PKV) u utorak, 28. novembra 2017. godine održana je konstitutivna sednica Grupacije za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju u okviru Udruženja industrije PKV, koja broji 11 članova.

„Grupacija za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju predstavlja veoma razvijen segment sa širokim brojem kompanija. Na ovom tržištu je uvek veoma dinamično, jer je njihovo poslovanje u direktnoj vezi sa celokupnim razvojem privrede, razvojem infrastrukture, potrošnjom i dugoročnim kreditiranjem. U Grupaciji su prisutni značajni predstavnici sva tri sastavna segmenta ovog tela“, istakao je sekretar Udruženja industrije PKV mr Zoran Trpovski, koji je predsedavao radom Grupacije.

Za predsednika Grupacije, izabrana je Vesna Zvekić, tehnička direktorka kompanije „Polet“ iz Novog Bečeja, a za zamenika predsednika Vladimir Poljovka, pomoćnik generalnog direktora kompanije „Slovan Progres“ iz Selenče. Usvojen je Poslovnik o radu Grupacije, iznet je jedan broj tema za budući rad sa ciljem unapređenja uslova rada i poslovanja članova Grupacije, koje će se razmatrati na narednim sednicama. Odgovarajući zaključci i predlozi biće upućeni nadležnim organima.
„Grupacija će se truditi da maksimalno zaštiti interese svih članica kroz uspostavljanje kontakta sa državnim organima i drugim institucijama koje utiču na poslovanje kako bi se došlo do najkvalitetnijih zakonskih i podzakonskih akata u ovoj oblasti. Osim toga, biće obuhvaćena i druga važna pitanja za funkcionisanje ovog sektora od čijeg razvoja zavisi veliki broj drugih privrednih subjekata“, rekao je mr Zoran Trpovski.
Sednici su prisustvovali i koordinator rada udruženja PKV mr Dragomir Đukić i samostalni stručni saradnik u Udruženju industrije PKV Aleksandra Matković.
Konstituisanjem Grupacije za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju, oformljene su sve tri grupacije u Udruženju industrije PKV koje su bile obrazovane na sednici Odbora Udruženja. Pored pomenute, tu su i Grupacija za metalnu i elektroindustriju, kao i Grupacija za energetiku i energetsko rudarstvo.

PK Vojvodine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti