Konkurs za izgradnju Regionalnog centra za energetsku efikasnost u Vrbasu

energetska efikasnost e

JP „Direkcija za izgradnju Vrbas“ objavilo je poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti izrade glavnog projekta arhitektonski, građevinski, vodovod, kanalizacija, elektrika, termotehnika, za zgradu Regionalnog centra za energetsku efikasnost.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, Regionalni centar za energetsku efikasnost nalaziće se u jugozapadnom delu Vrbasa. Objekat bi trebalo da je energetski štedljiv, ekološki opravdan, da sadrži elemente solarne arhitekture, ali i da bude izgrađen od prirodnih materijala.

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku, a rok za njeno podnošenje je 5. januar 2016. godine do 9 časova.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sledećem linku.

foto: energetskiportal.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti