Sredstava za nabavku konstrukcije i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine za 2019. godinu raspisan je radi podsticanja intenzivnijeg korišćenja i zaštite poljoprivrednih zemljišnih resursa.

Foto: pixabay.com

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekata, sistema za navodnjavanje „kap po kap“, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje ugljen-dioksida, temperature supstrata i vazduha i vlage, saksija, kontejnera za proizvodnju rasada, oslonaca za povrće.

Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno 80.000.000 dinara, a bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60 odsto prihvatljivih troškova investicije, odnosno 70 odsto za fizička, pravna lica i preduzetnike čije gazdinstvo je registrovno na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizička lica i osnivače pravnog lica mlađe od 40 godina.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi maksimalno može biti 2.100.000, odnosno 2.310.000 dinara za fizička, pravna lica i preduzetnike čije gazdinstvo je registrovno na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizička lica i osnivače pravnog lica mlađe od 40 godina.

Minimalan iznos po jednoj prijavi iznosi 60.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj i savetodavnoj stručnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, odnodno nulta kontrola. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju. Prilikom razmatranja podnetih prijava priznaće se samo investicije realizovane nakon 1. januara ove godine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. martom ove godine.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti