I Kruševac dobija LED rasvetu!

U Gradskoj upravi 16. oktobra je potpisan Ugovor o projektu javno–privatnog partnerstva između Grada Kruševca i partnera „KEEP LIGHT“ i podizvođača „MEP INŽENjERING“ iz Beograda. Radi se o rekonstrukciji, racionalizaciji i održavanju preostalog dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada.

Foto: Grad Kruševac

Predmet rekonstrukcije javnog osvetljenja u gradu, faza 2, obuhvata rekonstrukciju i implementaciju novih svetiljki tako da će ukupan broj iznositi 6.153 svetiljki, od ukupno 6.558, koje uključujući postojeće LED svetiljke i reflektore, čine sistem javnog osvetljenja.

Vrednost projekta je oko 4.780.000 evra, a projekat će trajati 15 godina.

Bez obzira na buduće cene električne energije, sistem rekonstruisanog osvetljenja predviđa uštede električne energije u iznosu od 75 odsto.

Najvažniji rezultati projekta su :

  • Rekonstrukcija i implementacija 6.153 svetiljki na teritoriji Grada čija zamena je višestruko opravdana;
  • Investiciju finansira privatni partner, Grad se kreditno ne zadužuje, već iz ostvarene uštede plaća naknadu za primenu mera energetske efikasnosti privatnom partneru u periodu od 15 godina;

    Foto: Grad Kruševac
  • Izdaci Grada se ne uvećavaju, već od prvog ispostavljenog računa, ostvaruje benefit. Ušteda se ogleda u tome da Grad uz izmirenje svojih obaveza ka privatnom partneru, pored novog iefikasnog javnog osvetljenja ostvaruje i finansijski benefit  koji se ogleda kroz uštedu na sistemu javnog osvetljenja;
  • Usluga koju privatni partner treba da ponudi obuhvatiće pripremu i izradu projektne dokumentacije, nabavku, transport i montažu opreme, upravljanje izvođenjem radova na zameni postojećih svetiljki za energetski efikasne LED svetiljke, odlaganje stare opreme na mesto koje odredi javni partner, finansiranje, osiguranje i održavanje projekta i ugrađenih elemenata javnog osvetljenja za vreme trajanja ugovora, sa ciljem smanjenja budžetskih troškova i podizanja nivoa efikasnosti u pružanju energetskih usluga.

Izvor: Kruševac

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti