Hrvatska uvodi premije za podsticaj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora!

Vlada Hrvatske je na skorašnjoj sednici usvojila Predlog uredbe o kvotama za podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasnih kogeneracija. To znači, kako je uvodno istakao ministar zaštite okoline i energetike Tomislav Ćorić, početak primene premijskog modela podsticaja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i novog investicionog ciklusa, a sve s ciljem stvaranja niskougljeničnog društva.

Foto-ilustracija: Pixabay

U obrazloženju Uredbe stoji da je stupanjem na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoefikasnoj kogeneraciji (Narodne novine, broj 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18), određeno donošenje Uredbe kojom se utvrđuju kvote za podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasnih kogeneracijskih postrojenja za razdoblje od 2016. do 2020. godine za potrebe sprovođenja aukcije za dodelu tržišne premije i aukcije za podsticaj garantovane otkupne cene. Bez donošenja predmetne uredbe od 1. januara 2016. godine nije bilo moguće dodeliti državnu podršku za podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Postojeći sistem državne podrške, iako određen za razdoblje od 2014. do 2020. godine, obuhvata i naredno razdoblje, s obzirom na očekivanu mogućnost realizacije, odnosno izgradnje proizvodnih postrojenja u razdoblju od 2023. do 2026. godine.

Vlada ovu Uredbu donosi na temelju Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku od 2021. do 2030. godine (NEKP), donetog na sednici 27. decembra 2019. godine. U njemu su obuhvaćeni nacionalni planovi za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost do 2030. godine u svrhu ispunjavanja ciljeva na koje se Hrvatska obavezala u sprovođenju održive energetske politike i zaštite životne sredine.

U programu podrške je potrebno obuhvatiti i projektovani ulazak pojedinih kvota na godišnjem nivou, što je temelj za određivanje iznosa dodeljenih podsticajnih sredstava.

Kvote određene ovom Uredbom predstavljaju ukupnu priključnu snagu iskazanu u kilovatima (kW) proizvodnih postrojenja i proizvodnih jedinica za koju se mogu sklapati ugovori o tržišnoj premiji i ugovori o otkupu električne energije s garantovanom otkupnom cenom.

Foto-ilustracija: Unsplash

Na temelju predloga kvota iz Uredbe izrađena su i dva programa državne podrške i to jedan po GBER proceduri koji odobrava Ministarstvo finansija za raspisivanje nadmetanja u toj godini, te drugi program koji se upućuje na odobrenje Evropskoj komisiji i koji obuhvaća period od 2020. do 2022. godine, a koji se odnosi na odobrenje raspisivanja aukcije za dodelu tržišne premije. Programe prijavljuje Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) kao telo zaduženo za dodelu podrške.

U ispunjenje kvote ulaze i ona postrojenja koja su proglašena inovativnim tehnologijama i koja su dobila podršku za razvoj u okviru Evropske unije te se na njih primjenjuje mogućnost ugovaranja sukladno klasifikaciji iz energetskog odobrenja.

HROTE-u se daje pravo i obaveza da odredi dinamiku otvaranja pojedinih kvota, odnosno da prati dinamiku realizacije projekata.

Iz tog razloga, HROTE sprovodi javnu aukciju za dodelu tržišne premije, odnosno javnu aukciju za sklapanje ugovora o otkupu električne energije garantovanom otkupnom cenom.

U javnom pozivu za auckiju je neophodno definisanje kriterijuma vremenskih projekcija ulaska u sistem podsticaja i početak isplate podsticaja za proizvodna postrojenja dobitnika aukcije, kako bi se ciljevi mogli realizovati na optimalan troškovni način, zaključuje se u obrazloženju.

KVOTE:

Kvote su određene su uzimajući u obzir Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku od 2021. do 2030. godine.

Ukupna kvota svih grupa proizvodnih postrojenja za podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasnih kogeneracija, koja doprinosi ostvarivanju ciljeva u proizvodnji električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasnih kogeneracija, iznosi 2.265.000 kW.

POJEDINE GRUPE PROIZVODNIH POSTROJENJA – KVOTA:

 • Solarne elektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW – 210.000 kW
 • Solarnne elektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW – 240.000 kW
 • Solarne elektrane instalirane snage veće od 10 MW – 625.000 kW
 • Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 50 kW – 4.000 kW
 • Hidroelektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW – 10.000 kW
 • Hidroelektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW – 10.000 kW
 • Vetroelektrane instalirane snage veće od 3 MW – 1.050.000 kW
 • Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW – 6.000 kW
 • Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW – 20.000 kW
 • Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 2 MW do 5 MW – 15.000 kW
 • Geotermalne elektrane instalirane snage veće od 500 kW – 20.000 kW
 • Elektrane na biogas instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW – 15.000 kW
 • Elektrane na biogas instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW – 30.000 kW
 • Inovativne tehnologije, u skladu sa klasifikacijom proizvodnih postrojenja iz energetskog odobrenja, koje su dobile podršku za razvoj u okviru Evropske unije – 10.000 kW

Izvor: Udruženje OIE Hrvatska

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti