Gradsko veće Beograda usvojilo Plan regulacije zelenih površina

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je Gradsko veće Grada Beograda usvojilo predlog Plana generalne regulacije sistema zelenih površina Grada Beograda, koji je upućen Skupštini Grada Beograda koja će o njemu raspravljati na sednici u četvrtak, 29. avgusta.

Foto: pixabay

Vesić je istakao da će tako Beograd prvi put u istoriji dobiti urbanistički plan kojim se definišu zelene površine na teritoriji grada.

„Pre više od godinu dana doneli smo odluku da izradimo Plan generalne regulacije zelenih površina Grada Beograda, jer su dosadašnja iskustva pokazala da se poslednjih decenija tokom izrade generalnih i pojedinačnih planova videlo da informacije o zelenim površinama nisu u potpunosti implementirane kao i da se u planovima utvrđene mere i uslovi za njihovu zaštitu, podizanje, uređenje i održavanje često ne sprovode“, rekao je on i dodao da je zbog toga bilo neophodno da se izradi i usvoji ovakav plan koji je najvažniji korak ka regulisanju upravljanja sistemom zelenih površina grada.

Prema njegovim rečima usvajanjem ovog Plana stvoriće se uslovi za očuvanje postojećih šuma i zelenih površina u sadašnjim granicama, unapređenje šuma i zelenih površina lošijeg kvaliteta i vrednosti, unapređenje postojećih šuma i zelenih površina, obezbeđivanje lokacija za podizanje novih šuma i zelenih površina i prilagođavanje evropskim standardima u pogledu obezbeđivanja odgovarajućih šuma i zelenih površina za potrebe unapređenja kvaliteta životne sredine.

Zamenik gradonačelnika je istakao da je osnovni cilj predmetnog Plana da se planirani sistem zelenih površina unapredi u zelenu infrastrukturu Grada Beograda integracijom sa drugim prirodi bliskim prostorima, kao što su vodene površine i vodotokovi ili vlažna staništa.

„Planom je predviđeno postavljanje krovnih vrtova, ozelenjavanje fasada, izgradnja urbanih džepova sa zelenilom, što nam omogućava da na savremen način čuvamo prirodu i prirodne procese“, rekao je Vesić.

On je istakao da je u ovom trenutku oko 15 odsto teritorija grada Beograda pokriveno zelenim površinama, a pre šest godina ova pokrivenost je bila za procenat manja – oko 14 odsto.

„Plan koji je usvojila Skupština grada Beograda podrazumeva da do 2025. godine oko 25 odsto teritorije grada bude pokriveno zelenim površinama.

Da li ćemo u tome uspeti videćemo, ali na nama je da se trudimo, a već ove jeseni pripremamo nekoliko aktivnosti u koje ćemo uključiti građane Beograda“,  zaključio je zamenik gradonačelnika Beograda.

Izvor: Grad Beograd

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti