EPS planira ulaganje 860 miliona evra u 50 ekoloških projekata

Foto: EPS

Potpisivanjem Ugovora o osnivanju Energetske zajednice jugoistočne Evrope i donošenjem odgovarajućih nacionalnih propisa, usklađenih sa relevantnim direktivama Evropske unije, Republika Srbija i JP EPS su prihvatili obaveze da rad svih proizvodnih kapaciteta i delova elektroenergetskog sistema usklade sa odgovarajućim standardima EU u oblasti zaštite životne sredine. Projekti koji su realizovani u periodu 2003–2016. godine ili koji su u fazi realizacije ili će njihova realizacija biti započeta i završena u periodu do 2025. godine, stvoriće uslove za nesmetan proces integracije Republike Srbije u EU, kazala je, otvarajući međunarodnu stručnu konferenciju Balkanmagazina „Kako da EPS bude zeleniji“, državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike Mirjana Filipović.

JP EPS radi Akcioni plan u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine za period do 2025. godine. Dokument predstavlja pregled aktuelnog stanja, potreba i obaveza JP EPS u ovoj oblasti, kao i aktivnosti koje će se realizovati do 2025. godine kako bi se uticaj na životnu sredinu smanjio do nivoa predviđenih propisima EU. Taj dokument JP EPS prati strateški pravac Republike Srbije koji je definisan i iskazan u više nacionalnih dokumenata, kao što su Strategija održivog razvoja Republike Srbije, Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine, izjavila je državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Mirjana Filipović.

Ona je podsetila da je većina energetskih postrojenja EPS-a građena kada pojedine emisije štetnih gasova nisu bile standardizovane u okviru EU, pa nisu ni mogle da se primenjuju. Istakla je da se u poslednjih 15 godina radi na njihovoj modernizaciji, kao i da je Srbija spremna da sa međunarodnim institucijama pregovara o prelaznim rokovima da bi se prilagodila. Do sada je bilo razumevanja da su potrebna i sredstva i vreme da se to sprovede, kazala je Filipović i istakla da Ministarstvo energetike podržava akcioni plan EPS-a, koji se oslanja se na strategiju razvoja energetike, kao i na direktive EU, koje je Srbija preuzela.

Elektroprivreda Srbije (EPS) do 2025. godine planira da u svoja postrojenja uloži 860 miliona evra za realizaciju 50 projekata radi zaštite životne sredine.

izvor: mre.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti