Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava

CZEY_zfWAAIHLbVSKGO (Stalna konferencija gradova i opština) izdala je publikaciju, tačnije mapu puta za oblast održivog korišćenja energije za asocijacije lokalnih samouprava u zemljama Jugoistočne Evrope. Pored ostalih publikaciju su podržali GIZ i Confederation Suisse. U izradu ove publikacije uključen je veliki broj stručnjaka iz regiona, a kao autor je potpisana mr Vesna Kolega.

Ovo korisno štivo donosi brojne podatke i činjenice o prilikama u opštinama, a između ostalog stoji i da energetska efikasnost čini opipljivim velike zahteve i izuzetne mogućnosti pojma tranzicija. Prilično neefikasno korišćenje energije u zemljama Jugoistočne Evrope proširiće raskorak između njih i ekonomski i socijalno uspešnih društava u Evropi. Usvajanje pristupa održivijeg korišćenja energije predstavljaće važan kamen temeljac u izgradnji prosperitetnog društva koje napreduje ka centralnom krugu evropske porodice. Opštine imaju ključnu ulogu u procesu tranzicije ka prosperitetnim društvima. One predstavljaju lokalne zajednice na čijoj osnovi su izgrađene države. Istovremeno, energetska efikasnost je opipljiva lokalna tema: u objektima lokalnih uprava, u domovima porodica, u radu lokalnih preduzeća ili na ulicama opštine.

Vesna Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti