Efikasnost resursa i kružna ekonomija u Evropi 2019. – još više od manje

Foto-ilustracija: Unsplash (Jasmin Sessler)

Izveštaj Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) pod nazivom „Efikasnost resursa i kružna ekonomija u Evropi 2019. – još više od manje“ daje pregled i ocenu rezultata istraživanja EEA pristupima evropskih zemalja za poboljšanje efikasnosti resursa, u kom su učestvovale 32 evropske zemlje iz Evropske mreže za informisanje i osmatranje o životnoj sredini (Eionet).

Od 2016. godine primetan je pomak u fokusu politika, od poboljšanja efikasnosti resursa – do šire perspektive kružne ekonomije. Mnogi aspekti ova dva pristupa se preklapaju u politikama, kao što su upravljanje otpadom i sprečavanje otpada, zajedno sa strategijama zaštite životne sredine i održivog razvoja, inovacijskim politikama i ekonomskim programima. Očekuje se da će se ovaj pomak u fokusu još više učvrstiti jer su u ovom trenutku u toku šire akcije EU, posebno sa novo usvojenim Akcionim planom za kružnu ekonomiju u EU, koji je jedan od ključnih delova Evropskog zelenog sporazuma.

Pročitajte još:

Istraživanje pokazuje nedostatak postavljenih ciljeva širom Evrope, koji su potrebni za poboljšanje efikasnosti resursa i pokretanje kružne ekonomije. Države učesnice su primetile da je usvajanje nacionalnih ciljeva često politički teško. Istraživanje EEA je takođe zaključilo da će uspostavljanje jedinstvenih indikatora, koji bi pratili različite aspekte kružne ekonomije, poboljšati usvajanje i upotrebu ciljeva u ovoj oblasti, kao i informisanje o sveobuhvatnijem sistemu monitoringa.

Izveštaj je baziran na istraživanju EEA, zasnovanom na odgovorima zemalja članica mreže Eionet, prikazanim u nacionalnim profilima.

Link publikacije je dostupan OVDE.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti